Sport podczas pandemii

W jakże nietypowej formie Gmina Tymbark przystąpiła do udziału w XXVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2020,  w ramach XII Europejskiego Sportu dla Wszystkich , w  okresie stanu epidemicznego . Po raz pierwszy współzawodnictwo sportowe między szkołami (w dniach od 14 do 20.09.2020 r.) odbywało się systemem korespondencyjnym .

Dzieci i młodzież przystąpiły do rywalizacji m. in. w Trójboju Lekkoatletycznym oraz w Turnieju Rzutu Lotkami do Tarczy. Sprawdzały swoją wydolność fizyczną w teście Coopera. Pobijały różne rekordy sportowe, uczestniczyły w zabawach, marszach, marszobiegach, w treningach oraz zajęciach sportowych w reżimie sanitarnym.

Zachęcanie do aktywności sportowej w takiej i innej formie jest kontynuowane w  ramach trwającego obecnie Europejskiego Tygodnia Sportu w całej Europie.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i trenerom za zaangażowanie w realizację turnieju oraz promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.

Aktywność fizyczna służy nie tylko przyjemności. Jest także niezbędna w budowaniu odporności, pomaga w walce ze stresem. Dzięki regularnej aktywności fizycznej nasz organizm jest w stanie lepiej funkcjonować i radzić sobie z infekcjami.

W tym trudnym czasie powinniśmy zrezygnować z kontaktów z innymi osobami, ale nie z aktywności fizycznej.

Dlatego: „Bądź aktywny” 

 Barbara Janczy, Robert Nowak

zdjęcie z 2016 roku – Gmina Tymbark zajęła 1. miejsce w województwie małopolskim w kategorii od 5 do 7,5 tyś. mieszkańców oraz 14. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Tym razem nie ćwiczenia, a rzeczywista ewakuacja, która, jak się okazało, potwierdziła skuteczność szkoleń

W piątkowe popołudnie uczniowie oraz personel Szkoły Podstawowej w Tymbarku musieli w trybie alarmowym opuścić budynek szkoły. Decyzję o ewakuacji podjęła Pani Beata Pachowicz, Dyrektor Szkoły, w związku z otrzymanym drogą elektroniczną e-mailem informującym, że w budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku ma znajdować się pozostawiana przez nieznaną osobę substancja chemiczna.

Zgodnie z procedurą Dyrektor o zdarzeniu poinformowała Urząd Gminy w Tymbarku, w tym szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wójta Pawła Ptaszka, który osobiście nadzorował przebieg akcji ewakuacyjnej i ratowniczej.

Po wezwaniu przez Gminne Centrum służb na miejsce przyjechali strażacy Z OSP Tymbark oraz PSP Limanowa, a także policjanci. Bardzo szybko i sprawnie młodzież opuściła budynek szkoły, a funkcjonariusze PSP przeszukali placówkę, ale nie znaleźli w niej niebezpiecznej substancji.

Po ok. dwóch godzinach okazało się, że alarm był fałszywy.

Bardzo wysoką ocenę za organizację i przebieg ewakuacji Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tymbarku wystawili ratownicy i sztab kryzysowy uczestniczący w działaniach. Placówka od kilkunastu lat raz w roku uczestniczy  w próbnych ewakuacjach organizowanych przez Urząd Gminy w Tymbarku w ramach ćwiczeń Obrony Cywilnej. Tegoroczna ewakuacja wypadła na medal.

Robert Nowak

zdjęcie: FB OSP Tymbark

LIMANOWIANIE prowadzą nabór do Zespołu! Chcesz kultywować kulturę Ziemi Limanowskiej to coś dla Ciebie!

 Prowadzimy stały nabór i zapraszamy wszystkich aktywnych muzycznie i tanecznie do naszego teamumówi choreograf zespołu, Iwona Gawlak.

Na próby zaprasza także kierownik Jacek Smaga.

Kontakt z zespołem: Iwona – 609 206 596, Jacek – 512 109 330, LDK – 18 337 16 03. 

Zespół Regionalny “Limanowianie” im. Ludwika Mordarskiego istnieje od 1969 roku. Swoją nazwę przyjął od nazwy miasta i regionu. Zespół działa przy Limanowskim Dom Kultury i jest przez niego finansowany. Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji i wartości kulturowych regionu. Członkami zespołu są śpiewacy, tancerze i muzycy ludowi. Zespół kultywuje folklor lachowski i góralski, gdyż obie te grupy etniczne wywierały wpływ na Ziemię Limanowską. Repertuar stanowią pieśni, obrzędy i zwyczaje związane z tą kulturą, a w szczególności: “ograbek”, “śmiguśne słomioki”, “obigrowka”, “podłaźniki”, “jasełka”. Oprócz zwyczajów i obrzędów na limanowszczyźnie występują charakterystyczne tańce w metrum 2/4, żywiołowe, dynamiczne, odzwierciedlające temperament tutejszej ludności. Przy muzyce kapeli lachowskiej tańczone są takie polki jak: “cięta”, “raśka”, “cicha”, “suwana”, “sowlinianka”, “na jedną nogę”, “z nogi” oraz tańce obrazujące czynności, typu: “kowal”, “szewc”, “krzak”, “kosiorz”. Muzyka pasterska natomiast kultywuje grę na zapomnianych już instrumentach charakterystycznych dla tutejszego regionu jak: “słomcok”, “trąbka pasterska”, “rzemyk”, “burkoc”, “trombita” oraz fujarki różnych odmian. Instrumenty te posiadają oryginalną barwę dźwięku i brzmienie, a muzykowanie na nich ma jeden cel: gra na nich nie może ulec zapomnieniu. 

Źródło informacji o Zespole: strona internetowa Limanowskiego Domu Kultury.