TYMBARK NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

NAD RZEKĄ

Deszcz ma to do siebie, że kiedyś padać przestaje. Tak, jak i na tej fotografii z końca lat 60 – tych. Na rzece, po powodzi, wartki jeszcze nurt szuka ujścia pomiędzy świeżo naniesiony żwir. Z tyłu, na środku kamieńca, wyrwana gdzieś z brzegu, karpa olszyny. Po minie dziewczynki widać, że tego dnia z kąpieli nic nie będzie. Urocze wspomnienie lata, czasów kiedy to na rzece spędzało się niezapomniane do dzisiaj chwile. Nie nad rzeką, ino na rzece. Tak jakoś, tak się u nas dawniej mówiło. Można coś z tego nawet ująć w cudzysłów. Tylko po co.  Na rzece – Tymbark na starej fotografii – zbiory własne.

TYMBARK NA STAREJ FOTOGRAFII – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

W poniedziałek nastąpi przerwa w dostawie wody w wymienionych niżej osiedlach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. z siedzibą w Podłopieniu 276, informuje:

W związku z koniecznością wpięcia nowo-przebudowanego odcinka wodociągu do istniejącej linii wodociągowej, w dniu 19 października 2020 roku (poniedziałek) od godziny 8 00 rano nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Podłopieniu, tj.: Tymbark (Rynek, Podwisiołki, Nad Torem, ul.Armii Krajowej i osiedla sąsiadujące), Podłopień, Zamieście – osiedla: Malarzówka, Szwabówka, Brodkówka. Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności przerwa potrwa kilka godzin. Prace wykonuje firma zewnętrzna.