Modlitwa parafian w intencji księdza Sylwestra z okazji Jego imienin

W pierwszy dzień roku 2022. wierni Parafii Tymbark, na Mszy św. o godz.11.30, obejmowali modlitwą księdza wikariusza Sylwestra Taraszka, z okazji dnia Jego imienin, który przypada na ostatni dzień roku tj.Sylwestra. Do Mszy św. sprawowanej w Jego intencji parafianie dołączyli poniższe życzenia:

Dzie­ciąt­ko Boże, uczyń cud raz jesz­cze
Więk­szy, niż bi­twa wy­gra­na nad wro­giem,
Każ pol­skie ser­ca w pol­skie ująć klesz­cze,
Jed­ną od­dy­chać Pol­ską, jed­nym Bo­giem.

Niech nas dwóch idzie po tej sa­mej ścież­ce,
A gdy się ze­tkną, nie­chaj wiel­ki Boże!
Z oczu do­bę­dą uśmiech a nie noże!
Spraw to Dzie­ciąt­ko No­wo­na­ro­dzo­ne!

A my Ci za to przy­nie­sie­my w po­dzię­ce
To, co Cię zło­tym na­peł­ni uśmie­chem:
Dwa pol­skie ser­ca mi­ło­ścią złą­czo­ne
I dwie złą­czo­ne zgo­dą pol­skie ręce.

Pa­trz­cie! O pa­trz­cie! Be­tle­jem­ska strze­cha
Peł­na jest słoń­ca od na­szych pa­cie­rzy,
O lu­dzie! Boże dzie­cię się uśmie­cha,
A Jego oczy mó­wią, że nam wie­rzy!(Kornel Makuszyński – „Pokój ludziom”)

Księże Sylwestrze, nasz drogi Solenizancie,

Corocznie w dniu 31 grudnia Kościół Katolicki wspominając Świętego Sylwestra – Papieża Twego patrona, obchodzi jednocześnie zakończenie roku kalendarzowego celebrując nabożeństwa dziękczynne, ekspiacyjne i zarazem błagalne. Powszechnie Sylwester kojarzy się także ze świeckim pożegnaniem starego roku i powitaniem nowego, nadchodzącego roku. Stojąc więc dzisiaj przed Dzieciątkiem Jezus w naszej tymbarskiej świątyni u progu Nowego 2022 Roku, rozpoczęliśmy wciąż aktualnym wierszem Kornela Makuszyńskiego pod tytułem „Pokój ludziom”. Wierzymy bowiem, że w obecnym trudnym czasie nasza żarliwa modlitwa u Żłóbka o zgodę wśród Polaków, o bezpieczeństwo i Boże błogosławieństwo dla naszego kraju, zostanie wysłuchana poprzez wstawiennictwo Matki Pana Jezusa- Świętej Bożej Rodzicielki, której piękną uroczystość dzisiaj przeżywamy.

A Ciebie Księże Sylwestrze, w tym tak uroczystym, pełnym nadziei dniu prosimy o przyjęcie od naszej wspólnoty parafialnej serdecznych życzeń imieninowych. Niech Pan Jezus, który Cię wybrał powołując do uczestnictwa w swym jedynym odwiecznym kapłaństwie, obdarza Cię wszelkimi łaskami i przez działanie Ducha Świętego stale umacnia w Twej kapłańskiej posłudze. Niech  Maryja – Królowa Apostołów i Matka Kapłanów nieustannie wstawia się za Tobą, a Patron Święty Sylwester, którego wczoraj wspominaliśmy, niech będzie Twoim powiernikiem we wszystkich prośbach i intencjach, które zanosisz do Boga.

Życzymy Ci zdrowia i pogody ducha w codziennym życiu.

 Przy okazji tych życzeń dziękujemy Ci, że od początku swej obecności w naszej parafii pokazujesz nam jak można z prostotą i pokorą służyć Bogu i drugiemu człowiekowi w codziennej, ofiarnej pracy duszpasterskiej. Pozostają w naszej pamięci Twoje bardzo wartościowe kazania o znaczeniu poszczególnych części Eucharystii, oraz refleksyjne kazanie z 26 września o ważności i znaczeniu słów, które wypowiadamy i o konieczności ich oceny według kryteriów czy są nośnikami prawdy, dobra i czy są ważne. Dziękujemy również Księże Sylwestrze za Twoje zaangażowanie w charakterze opiekuna Kaplicy w Piekiełku.

Szczęść Boże na każdy dzień.

IWS