“Czarna Madonna”, Wacław Dudzik

CZARNA MADONNA

Częstochowska nasza Pani,
Cześć oddają Ci poddani.
Od wieków Polski Królowa,
Wspomagać zawsze gotowa.

Twoja twarz jest zasmucona
I ku Synowi zwrócona.
A On wiernych błogosławi,
Niech Twe Imię każdy chwali

Wizerunków twych jest wiele,
Niemalże w każdym kościele.
Częstochowska nasza Pani,
Wstawiaj się zawsze za nami.

A w tym roku – Roku Wiary
Przestrzegajmy ojców wiary.
Czcijmy Ojca Wszechmocnego,
Syna i Ducha Świętego.

Niechże Duch ożywia wiarę
I da Papieża na miarę.
Potrzeb świata dzisiejszego,
By On chronił nas od złego.

A Europa niech szczerze
Zawrze z Bogiem swe przymierze.
Niechaj się odrodzi w wierze,
Ty ją wspieraj, Panie Boże.

Jasnogórska nasza Pani,
Wstawiaj się zawsze za nami.
Wzmacniaj nas swymi łaskami,
Miej opiekę wciąż nad nami.

„Czarna Madonno!
Jak dobrze Twym dzieckiem być.
O pozwól Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć.”

Wacław Dudzik, Argentewil, 13.02.2013

obraz Czarnej Madonny w kaplicy w Piekiełku