Msza święta na zakończenie rekolekcji wielkopostnych w Parafii Tymbark

Msza św. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych w 2022 roku w Parafii Tymbark poprzedzona była wprowadzeniem relikwii św.Jana Pawła II. Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył ks.proboszcz dr Jan Banach. W koncelebrze: ks.prałat Jacek Konieczny – rekolekcjonista, ks.prałat Edward Nylec, ks.rodak Bogusław Binda oraz księża wikariusze ks.Rafał Stós oraz ks. Szczepan Depowski. 

Na zakończenie przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli podziękowania księdzu rekolekcjoniście za przygotowanie wiernych do przyjęcia relikwii św.Jana Pawłą II oraz na zbliżający się okres Świąt Wielkiej Nocy.

Na zakończenie ks.Jacek Konieczny pobłogosławił obecnych relikwiami św Jana Pawła II.

Drogi Księże Prałacie Jacku.     

Odpowiadając na wezwanie Pana Jezusa skierowane do apostołów „Idźcie i głoście”, a jednocześnie przyjmując zaproszenie naszego proboszcza Księdza Jana, przybyłeś do tymbarskiej parafii aby przygotować nas na przyjęcie relikwii Świętego Jana Pawła II oraz pomóc nam w przygotowaniu się do dobrego, duchowego przeżycia Tajemnicy Paschalnej. W pędzie i szumie codziennego życia mogliśmy się choć na chwilę na czas Twych rekolekcyjnych kazań zatrzymać, wyciszyć, zajrzeć w głąb siebie i zastanowić nad tym, co jest najważniejsze dla każdego, kto pragnie żyć wiarą i dba o jej pogłębianie.

 Te cztery dni były okresem szczególnych duchowych przeżyć dla uczestników tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w naszych świątyniach w Tymbarku i w Piekiełku. Prosto a tak pięknie, w sposób poruszający umysły i serca mówiłeś o potędze Bożej bezwarunkowej miłości ogarniającej wszystkich i o jej niezwykłej wartości, wskazując nam potrzebę stałego kształtowania własnego duchowego wnętrza oraz relacji z drugim człowiekiem. Każde Twoje kazanie, każde Twoje słowo, było refleksyjnym spotkaniem z Bożą dobrocią i miłosierdziem. Wśród nich pozostają w naszej pamięci przepiękne poniedziałkowe rozważania o osamotnieniu Pana Jezusa na modlitwie w ogrodzie oliwnym, o Jego ciągłym oczekiwaniu na każdą i każdego z nas w Najświętszym Sakramencie Ołtarza oraz o znaczeniu modlitwy zanoszonej do naszego Boga Ojca poprzez Syna – Jezusa Chrystusa. Uświadomiłeś nam w ten sposób, że na drodze naszego życia, we wszystkich ludzkich trudnościach i problemach, nie jesteśmy sami – jest z nami Chrystus w sakramencie Eucharystii, który jest potężną siłą w walce ze złem i z wszelkimi przeciwnościami. A Pan Jezus pozostawił nam również Swoją Matkę jako orędowniczkę we wszystkich prośbach i intencjach, które wznosimy do Boga.

Drogi Księże Jacku. Ponieważ dzisiaj dobiega końca Twoja wizyta rekolekcyjna w naszej wspólnocie parafialnej, dziękujemy Ci z całego serca za wygłoszone do nas Słowo Boże, za dary Ducha Świętego, które poprzez Twą posługę rekolekcyjną stały się naszym udziałem i pozwoliły każdemu z nas zastanowić się nad swoim życiem. Obiecujemy, że zachowamy w pamięci jak najwięcej słów z Twoich nauk oraz wskazania, które jako katolicy winniśmy wszyscy stosować w swoim życiu. Zawierzamy w modlitwie Twoją kapłańską posługę Jezusowi Chrystusowi – Dobremu Pasterzowi i Maryi – Królowej Apostołów a zarazem Matce Kapłanów. Życzymy, aby Pan Bóg udzielał Ci wszelkich łask i poprzez działanie Ducha Świętego pomagał w Twej codziennej pracy proboszcza parafii pod wezwaniem Świętej Kingi w Krakowie, ale również w każdej innej działalności, w tym m.in. jako konsultora Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz członka Rady Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Bóg zapłać za wszystko. Księże Jacku, będziemy się modlić w Twojej intencji. Szczęść Boże.

IWS

Parafia Tymbark – wprowadzenie relikwii św.Jana Pawła II

Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych, które przeżywała od niedzieli Parafia Tymbark,  nastąpiła uroczystość wprowadzenia do parafii relikwii krwi św.Jana Pawła II. Relikwie zostały procesyjnie wniesione do kościoła przez ojca rodziny Wojciecha Kordeczkę, wraz z małżonką Marią i dziećmi,  oraz liturgiczną służbą  ołtarza oraz duchowieństwem. Relikwiarz odebrał ksiądz prałat Jacek Konieczny, który prowadząc rekolekcje wielkopostne, przygotował parafian do przyjęcia Relikwii św.Jana Pawła. Ksiądz prałat postawił relikwiarz na postumencie ozdobionym białymi różami (27 róż – ilość lat pontyfikatu papieża św.Jana Pawła II) i dokonał pobłogosławienia.

Znaczenie tego aktu  na wstępie  zostało przedstawione w komentarzu:

“Liturgia dzisiejszej Mszy Świętej – kończącej nasze rekolekcje wielkopostne – poprzedzona jest uroczystym wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II. Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych Kościół czci Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał przez ręce ludzi, których prowadził ku uświęceniu siebie i innych, a którzy ufnym i pełnym zawierzenia sercem w gorliwości wiary odpowiedzieli na Jego wezwanie.

Umieszczona wewnątrz relikwiarza cząstka materiału z krwią Ojca Świętego, stanowi doczesną pamiątkę po tym Wielkim Pasterzu Kościoła i naszym Rodaku. Niech ten wielki dar pomoże nam przybliżyć sobie życie św. Jana Pawła II. Niech poznawanie jego nauczania oraz kontemplacja przykładu życia stanowi dla nas wzór gorliwego postępowania w wierze, zawierzenia się Matce Najświętszej i zaufania Bożemu Miłosierdziu.

Przyjmując relikwie Papieża, chcemy wspominać również Jego wędrówki, także po naszych górach.”

IWS

 

Droga Krzyżowa przygotowująca wprowadzenie relikwii św.Jana Pawła II

Zanim nastąpiła uroczystość wprowadzenia relikwii św.Jana Pawła II ksiądz prałat Jacek Konieczny, kapłan prowadzący wielkopostne rekolekcje w Parafii Tymbark, poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej pod wezwaniem “Totus Tuus”, które było dewizą papieża św.Jana Pawła II. Autorem tekstu do tego nabożeństwa jest rekolekcjonista – ks.Jacek Konieczny.

IWS

IWS