„Marsz trzeźwości dla Niepodległości”

Uczniowie klas I- VIII Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu włączyli się w XI edycję kampanii społecznej NO PROMIL- NO PROBLEM, która ma na celu uświadomienie skutków spożywania napojów procentowych i jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.
Nasi przodkowie swój patriotyzm wyrazili w wale o niepodległość, a jednym z przejawów współczesnego patriotyzmu jest promowanie życia w trzeźwości.
Dnia 7 listopada 2018 r. od godz. 7.30 Samorząd Uczniowski rozdawał kierowcom przejeżdżającym obok szkoły w Podłopieniu ulotki, baloniki i chorągiewki promujące akcję.
O godzinie 8.00  rozpoczął się happening pt. „Marsz trzeźwości dla Niepodległości”, który główny swój punkt miał na tymbarskim rynku. Pan Wójt – dr Paweł Ptaszek- przywitał uczestników, a następnie  wraz z panią Dorotą Ogórek- kierownikiem GOPS-u- rozstrzygnął konkurs na najładniejszy baner.
I miejsce – klasa 7,
II miejsce – klasa 8,
III miejsce- klasy 4 i 5.
Każda klasa zaskandowała swoje hasło promujące trzeźwość i zdrowy tryb życia.
Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, rodzicom oraz policji za pomoc i zaangażowanie w naszą akcję.

Koordynator projektu
Agata Dąbrowa