Wirtualna strzelnica – nowe wyposażenie ZS im.KEN w Tymbarku

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku uruchomiono  strzelnicę wirtualną, która będzie służyła nauce i doskonaleniu umiejętności strzeleckich uczniów klas mundurowych,  w tym Oddziału Przygotowania Wojskowego. Strzelnica zapewnia bezpieczne warunki w kształceniu umiejętności posługiwania się bronią.  Będzie też służyć działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa.

 Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla kilku osób strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Robert Nowak