UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

poniższy tekst pochodzi z portalu www.brewiarz.pl

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. (…)

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:

Przyjdź królestwo Twoje!

Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie, jakim nie dysponował żaden władca świata.
Władcy ziemscy nabywają tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida. Wykazują to Ewangeliści, podając Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3, 23-38). W narodzie wybranym ta prawda była tak pospolicie znana, że powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do tytułu Króla.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jako taki jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, z którym wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porównywać. Aby to powszechne władztwo Jezusa podkreślić, liturgia dodała do tytułu “Król” dopełnienie “Wszechświata”.

W Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata wierni za publiczne odmówienie aktu poświęcenia,  i pod zwykłymi warunkami, mogą zyskać odpust zupełny dla osoby zmarłej lub dla siebie. 

Stąd po każdej Mszy świętej została przed Najświętszym Sakramentem odmówiona lub odśpiewana  Litania  do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi.

 

VII Zaduszki Strażackie

W dniu wczorajszym, w tymbarskim kościele odbyły się VII Zaduszki Strażackie z udziałem pocztów sztandarowych i strażaków z OSP Jodłownik, OSP Wilkowisko, OSP Podłopień, OSP Piekiełko, OSP Zawadka i OSP Tymbark oraz Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”.

Mszy Świętej z udziałem księdza dr Jana Banacha, proboszcza parafii Tymbark przewodniczył i wygłosił kazanie ksiądz kustosz Bogdan Stelmach, powiatowy kapelan strażaków.

We wspólnej modlitwie za zmarłych Strażaków, Członków Honorowych, Wspierających i Członków orkiestry uczestniczyli m.in. druh Grzegorz Janczy, prezes oddziału powiatowego ZOSP RP, st. bryg. Tomasz Pawlik, komendant powiatowy PSP w Limanowej, prezesi i komendanci oddziałów gminnych ZOSP RP w Jodłowniku i Tymbarku oraz rodziny zmarłych Członków.

S. Przybylski

zdjęcia Roland Mielnicki

Parafia Tymbark – Msza św. w intencji osób związanych z muzyką kościelną

W środę w Kościele katolickim było  wspomnienie św. Cecylii patronki śpiewu kościelnego. Z tej okazji Msza św. wieczorna w sobotnia sprawowana była w intencji Pani Barbary Opach (organistki w kaplicy w Piekiełku), Pana Wojciecha Jankowskiego (obecnego organisty w Tymbarku, prowadzącego też chór parafialny),  Pana Piotra Taczowskiego (byłego organisty, który nadal pomaga w parafii) oraz chóru parafialnego i Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton.

Eucharystia sprawowana była w liturgii rozpoczętej Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która też kończy rok liturgiczny w Kościele. 

Mszę św. sprawowali ks. proboszcz dr Jan Banach, który na zakończenie złożył podziękowania za pracę na rzecz zapewnienia oprawy muzycznej, której piękno ubogaca liturgię i kieruje serca ku Bogu. 

Śpiewał chór parafialny, za organami Wojciech Jankowski.

IWS

IWS