Parafia Tymbark – zakończenie oktawy Bożego Ciała, Procesja Eucharystyczna oraz święcenie wianków i błogosławieństwo dzieci

W ostatni czwartek oktawy Bożego Ciała, jak w pozostałe dni oktawy, nabożeństwo rozpoczyna się Procesją Eucharystyczną wokół świątyni.  Po zakończeniu Eucharystii jest ceremonia   święcenia wianków z ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo małych dzieci.

Dzisiejsze nabożeństwo prowadził ks.proboszcz Jan Banach, który w kazaniu zwrócił się do rodziców. 

IWS

Pierwszy Internacki Turniej Strzelecki

 Na strzelnicy pneumatycznej w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku zorganizowano pierwszy internacki turniej strzelecki. Pomysłodawcą strzeleckich zawodów była Iwona Ubik, wychowawca w Internacie, popularyzator strzelectwa sportowego wśród młodzieży. Celem turnieju była promocja strzelectwa sportowego i integracja uczniów mieszkających w internacie. Pomoc w organizacji zawodów udzielił  mł. insp. ZS Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego w tymbarskim Strzelcu. Doskonałe wyniki osiągnęła młodzież należąca do Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Nagrody ufundowane przez dyrekcję szkoły wręczał st. chor. ZS  Józef Banach, kierownik internatu.

Oto zwycięzcy w poszczególnych grupach:

Grupa dziewcząt:

  1. Agnieszka Hamerska,  Strzelec
  2. Urszula Mrowca – Kuscorz
  3. Julia Janiczek. 

Grupa chłopców:         

  1. Mateusz Macheta – Strzelec
  2. Mateusz Krupa – Strzelec
  3. Igor Ślusarczyk – Strzelec.

zdjęcia: Organizatorzy

..