Bocianie gniazdo

Jak co roku gniazdo bocianie, które zostało zbudowane na kominie zakładu TYMBARK, jest już zamieszkane. Koniec kwietnia to czas za zakładanie bocianiej rodziny. Na portalu bocianopedia.pl czytamy: “Pierwsze jaja składane są już na początku drugiej dekady kwietnia, ale średni termin zniesienia pierwszego jaja przypada na 30. kwietnia, natomiast ostatnie zniesienia rozpoczynane są w drugiej, a wyjątkowo nawet w trzeciej dekadzie maja lub nawet na początku czerwca. Samica składa jaja zazwyczaj co 2 doby, ale odnotowano np. zniesienie z 6 jaj już po 6 dniach. Tak więc odstępy mogą być krótsze, choć są także obserwacje, że przed zniesieniem ostatniego jaja w lęgu może wystąpić dłuższa, trzydniowa przerwa.

Wysiadywanie rozpoczyna się 4-5 dni po zniesieniu pierwszego jaja, co w naszych warunkach, w przypadku par wcześnie przystępujących do lęgów, przypada na połowę lub koniec drugiej dekady kwietnia. Ponieważ inkubacja jaj trwa 33-34 dni, klucie się pierwszych młodych następuje około 20 maja. W Hiszpanii, ze względu na wcześniejsze przystępowanie do lęgów, klucie młodych następuje o 4 tygodnie wcześniej, czyli w połowie kwietnia.

(tekst Z. Jakubiec)”