“Czasopismo Ogrodnicze”, czerwiec, rok 1959

“Czasopismo Ogrodnicze”, w którym opublikowano artykuł o inż,Józefie Marku, okładka oraz strona ze spisem treści.
okładka1spis treści