Galicyjski Piknik Kolejowy w fotografii Piotra Golonki – c.d.