Inwestycja drogowa prowadzona przez (do)? Wójta?

“Inwestycja drogowa prowadzona przez (do)? Wójta” – tak podpisał Czytelnik przysłane w ubiegłym tygodniu, na adres portalu tymbark.in, zdjęcia, na których pokazane były prace drogowe na drodze w Zamieściu.

W zawiązku z tym zwróciłam się do Wójta z pytaniem, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. 

Wójt Paweł Ptaszek odpowiedział: “Informuję, iż droga ,,Sowy” w Zamieściu jest drogą gminną, o charakterze publicznym. W styczniu 2019 roku, 21 mieszkańców Zamieścia złożyło wniosek o remont drogi z uwagi na zły stan techniczny. Droga ta stanowi drogę do budynków mieszkalnych, a także jest drogą dojazdową do gruntów rolnych.” 

Dzisiaj też Urząd Gminy w Tymbarku poinformował o fakcie zakończenia prac na drodze “Sowy”:

“Informujemy, że zakończyły się prace związane z modernizacją drogi gminnej “Sowy” w Zamieściu.

Zakres robót obejmował w szczególności: roboty rozbiórkowe, wykonanie elementów odwodnienia, roboty montażowe, wykonanie podbudowy i nawierzchni.

Wykonawcą zadania – wyłonionym w ramach przetargu – była firma PPUH “DROG-BET”. Koszt inwestycji to ponad 220 500 zł.”

IWS