Kapliczka na Zapałówce – rysunek Jana Platy

zdjęcie kapliczki z lipca 2020 r.

Rysunek Jan Platy opublikowany w Głosie Tymbarku nr 56 (z 2006 roku)