Możliwość podłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji

Wójt Gminy Tymbark  informuje, że zakończyła się budowa i odbiór sieci kanalizacyjnej w  miejscowości Podłopień (osiedla: Pasterniki, Kwaśniakówka, Smagówka, Bogaczówka do  osiedla Bokówka) oraz Tymbark – Pasterniki. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW. Właściciele nieruchomości przez które przebiega sieć kanalizacyjna od dnia 1 maja br. mogą przyłączać budynki do sieci kanalizacyjnej.

W celu podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej należy  złożyć wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Podłopień 276, 34-650 Tymbark, (numer telefonu 18-33-25-343, adres email: mpgik.tymbark@wp.pl. Wzór wniosku o przyłączenie znajduje się na stronie internetowej ZGK http://www.zgk-tymbark.pl/druki-do-pobrania.html.

Informacja: UG Tymbark