Piąta rocznica śmierci druha Kazimierza Dziadonia

Dzisiaj mija piąta rocznica śmierci druha Kazimierza Dziadonia.

Tak Jego przyjaciele żegnali Go za pośrednictwem portalu “Tymbark.in” 

W czwartek, rano,  w wieku 73 lat zmarł druh Kazimierz Dziadoń, Członek Honorowy OSP Tymbark.

Bardzo dobrze znany jako solidny rzemieślnik i niezwykle ofiarny społecznik, pełniący  w przeszłości funkcje radnego gminnego i powiatowego. Był Starszym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, a z ruchem ochotniczych straży pożarnych związał się od  lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Od 1991 roku do 2001 roku był prezesem OSP Tymbark, a w latach 2011- 2016 prezesem gminnej struktury Związku OSP RP w Tymbarku i zarazem wiceprezesem zarządu oddziału powiatowego.

Był jednym z założycieli Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”. Za swoją działalność otrzymał m.in. najwyższe odznaczenia strażackie: Złoty Znak Związku OSP RP, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Złoty i Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.                                                                      Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niech Mu świeci 

pan-kazimierz-dziadon

W ramach wspomnień przypomnijmy sobie wywiad z 1996 roku, jaki Adam Ociepka (również już nieżyjący) przeprowadził z Kazimierzem Dziadoniem  (rozmowa opublikowano w GT Nr 27).

Rozmowa z Kazimierzem Dziadoniem , Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku

Glos Tymbarku: Przy różnych uroczystych okazjach występuje orkiestra dęta nadając im jeszcze więcej powagi i pompy. Proszę przybliżyć czytelnikom Głosu Tymbarku ten zespól muzyczny.

Kazimierz Dziadoń: Orkiestra „Tymbarski Ton” działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku powstała w 1993 roku. Założycielami i
organizatorami tej orkiestry byli: Kazimierz Dziadoń – prezes OSP, Stanisław Przybylski – v-ce prezes OSP i przew. Rady Gminy, Władysław Odziomek – dyrygent i Józef Sopata – członek i kierownik orkiestry.

GT: Pisaliśmy już w tym miejscu o sukcesach orkiestry…

KD: Pomimo krótkiego stażu orkiestra rozwija się i odnosi sukcesy. Np. w latach 1995 i 1996 brała udział w rejonowych eliminacjach „Echo Trąbity”
w Limanowej, potem w Nowym Sączu, gdzie zajęła III miejsce.

GT: Gratulujemy! Ale pretekstem do tej rozmowy są Wasze podróże zagraniczne.

KD: Na przełomie czerwca i lipca br. orkiestra gościła w zaprzyjaźnionym z Tymbarkiem angielskim miasteczku Whaley Bridge. W Anglii orkiestra wystąpiła z ośmioma koncertami w kilku miastach, m.in. w kurorcie podobnym do naszej Krynicy – Buxton. Nasze występy były szeroko  komentowane w tamtejszej prasie lokalnej, a słuchacze przyjmowali je z aplauzem.

GT: Jesteśmy przekonani, że godnie reprezentowaliście Tymbark i Polskę w Whaley Bridge. Jednak działalność tak dużego zespołu wiąże się z
dość poważnymi kosztami. (?)

KD: Na działalność orkiestry Zarząd OSP angażuje własne środki oraz dotacje z Urzędu Gminy. Korzystając z okazji pragnę w imieniu własnym i członków orkiestry, publicznie podziękować Radzie i Zarządowi Gminy Tymbark, panu Przewodniczącemu i Wójtowi, za pomoc finansową i organizacyjną, dzięki której mógł być sfinalizowany wyjazd całego zespołu do Anglii. Dziękuję również panu sołtysowi – Stanisławowi Potocznemu i Radzie Sołeckiej za przekazanie na dalszy rozwój orkiestry 1000 zł. Myślę, że Rada Sołecka jak też Obywatele Tymbarku są zadowoleni z istnienia orkiestry, która wraz ze Strażą Pożarną bierze czynny udział we wszystkich  uroczystościach państwowych i kościelnych.

GT: Wśród mieszkańców Tymbarku orkiestra Wasza i Jej członkowie cieszą się dużym poważaniem. Redakcja Głosu Tymbarku życzy wielu sukcesów na różnych płaszczyznach społecznego działania, a głównie tego, by działalność ta była doceniana. Dziękując za rozmowę, wyrażam nadzieję, że w przyszłym numerze naszego kwartalnika pojawi się bardziej szczegółowy opis Waszych angielskich wojaży, który zaspokoi naszą ciekawość.
rozmawiał Adam Ociepka”