PODZIĘKOWANIE

Panu Prezesowi Stanisławowi Gągale i Firmie Gold Drop Limanowa oraz Grupie Maspex Wadowice składamy serdeczne podziękowania za przekazane produkty w ramach zorganizowanej przez naszą straż akcji pomocy uchodźcom, a dokładnie dla żon ukraińskich strażaków wraz z dziećmi z rejonu Kijowa i innych miast objętych wojną.

Podziękowania kierujemy także do członków czynnych i wspierających OSP Tymbark za zebrane na ten cel środki finansowe

w kwocie trzech tysięcy złotych.

Uprzejmie informujemy, że pieniądze i zebrane dary zawieźliśmy w sobotę, tj. 26 marca do domów rekolekcyjnych Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia, w których ta ponad stuosobowa grupa znalazła schronienie.

Osobne podziękowania kierujemy do naszego strażaka, druha Rafała Cygala,  za zorganizowanie transportu i przejazd do Harmęż.

 Naczelnik OSP Tymbark                            Prezes OSP Tymbark

      Tomasz Kaptur                                     Stanisław Przybylski