Przyroda wokół nas – zioła

Od lewej: karbieniec pospolity, sadziec konopiasty, nawłoć kanadyjska

zdjęcia nadesłane