Spotkanie z mieszkańcami na Podłopieniu

Wczoraj na Podłopieniu odbyło się spotkanie informacyjne na temat planowanych do realizacji inwestycji w miejscowości Podłopień, w szczególności budowy kanalizacji i rozbudowy sieci wodociągowej, termomodernizacji szkoły, a także projektowaniu ścieżki rowerowej.

Dziękuję wszystkim za udział, dziękuję za zgłaszane wnioski i opinie.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark