Stanisław Puchała został ponownie wybrany na sołtysa wsi Podłopień

Ostatnim wyborczym Zebraniem Wiejskim w Gminie Tymbark było Zebranie Wsi Podłopień. Zebraniu, w którym wzięło udział 59 mieszkańców wsi Podłopień, przewodniczyła radna Iwona Toporkiewicz.

W głosowaniu na funkcję sołtysa na następną kadencję 2024 – 2029 z sali zgłoszono jedną kandydaturę, dotychczasowego sołtysa Pana Stanisława Puchałę, który poprzez uzyskanie 57 głosów został nim nadal. 

Rada Sołecka Wsi Podłopień: Stanisław Kuc, Rober Kuc, Bogdan Kordeczka, Paweł Kordeczka, Marek Czyrnek i Robert Duda.