Taktyka w terenie

Tymbarscy Strzelcy z klas wojskowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku  po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach z zielonej taktyki. Zieloną taktyką nazywane są ogólnie działania w terenie otwartym, czyli niezurbanizowanym. Jej zasadniczymi elementami są: patrolowanie, obserwacja, zasadzki i inne metody działań ofensywnych.

 Jak informuje szef szkolenia wojskowego w tymbarskim Strzelcu mł. insp. ZS Stanisław Opach zajęcia obejmowały:

  • metody patrolowania i poruszania się w terenie, pokonywanie wszelkiego rodzaju przeszkód terenowych,
  • techniki poruszania się w terenie otwartym,
  • prowadzenie rozpoznania/patrolowania rożnymi metodami,
  • umiejętności kamuflażu dostosowane do danego terenu, jak również skrytego poruszania się po danym terenie,
  • umiejętności orientacji i nawigacji.

Tego typu szkolenia są bardzo ważnym elementem przygotowania młodzieży do działań między innymi w sytuacjach kryzysowych.

Informacja/zdjęcia: ZS w Tymbarku