Uroczystość 30-lecia działalności Strażackiej Orkiestry Dętej “Tymbarski Ton”

Po zakończonej Eucharystii Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarki Ton oraz zaproszeni goście udali się do remizy strażackiej OSP Tymbark. 

Tam miała miejsce część oficjalna uroczystości  Jubileuszu 30-lecia Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton, a po niej przyszedł czas na zabawę z orkiestrą Góral Folk.

Prowadzący wydarzenie był Prezes OSP Stanisław Przybylski, który na wstępnie przywitał gości, w tym księży Władysława Kuliga oraz Bogdana  Stelmacha, Siostrę Krystynę oraz władze samorządowe: przewodniczącą Rady Gminy Stanisławę Urbańską, Wójta Pawła Ptaszka oraz radnych, jak też osoby wspierające orkiestrę oraz członków orkiestry. 

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia Orderów  Św. Floriana Cracovia w Krakowie. Odznaczenia wręczył  ks.brygadier Władysław Kulig praz ks.Bogdan Stelmach.

“W podziękowaniu za szczególne zasługi w szerzeniu kultu świętego Floriana, kultury muzycznej Bogu na chwałę i ludzkich przeżyć, upiększaniu uroczystości kościelnych, strażackich i kulturalnych oraz w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę”  wyróżniono:

  • Orderem Świętego Floriana Cracovia – druha Ryszarda Gawrona;
  • Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana – druhów Andrzeja Głowę, Wiesława Nowaka, Jacka Kordeczkę, Andrzeja Majkrzaka, Adama Kordeczkę, Mirosława Juszczaka;
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana – druhów Macieja Hojnora, Grzegorza Gawrona, Damiana Janię, Grzegorza Nimirskiego, Tomasza Gawrona.

Jubileusz 30-lecia to również czas złożenia podziękowań i życzeń od samorządu, przedstawiciele którego wręczyli szefostwu orkiestry  prezent w postaci 20 regionalnych serdaków dla członków  orkiestry. Następnych 10 serdaków zasponsorował Stanisław Gągała.

Kierownictwo orkiestry przygotowało i wręczyło pamiątkowe statuetki osobom, które wspierają i pomagają w działalności Tymbarskiego Tonu. Pamiątkowe statuetki otrzymali też wszyscy członkowie orkiestry.

Na zakończenie nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu, ufundowanego przez szefostwo OSP Tymbark Stanisława Przybylskiego i  Zbigniewa Kaptura.

Całość gastronomiczna uroczystości to dzieło Pań z KGW Tymbark.

IWS

IWS