Zakończenie roku szkolnego w szkole muzycznej

Środa to dzień, w którym odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku. Uroczystość rozpoczęła się występem tanecznym absolwentki szkoły, a obecnie uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie,  Wiktorii Toporkiewcz. 

Następnie Dyrektor Szkoły Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek, honorowy profesor oświaty, przedstawiła zebranym, uczniom i rodzicom, podsumowanie osiągnieć Szkoły w roku szkolnym 2021/2022. Rozdała  świadectwa uczniom kończącym szkołę, jak też ognisko muzyczne.

W tradycji Szkoły jest, że rodzice uczniów kończących Szkołę, ofiarowują Szkole prezent. W tym roku jest to drukarka, którą wręczyli tegoroczni absolwenci Szkoły Pani Dyrektor wraz z kwiatami i podziękowaniami. 

Na zakończenie Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku Irena Wilczek-Sowa złożyła podziękowania gronu pedagogicznemu oraz pracownikom Szkoły, jak też życzyła udanych wakacji.  

Irena Wilczek-Sowa

(nagranie: Iwona Toporkiewicz)

Absolwenci – rocznik 2022, z Dyrektor Szkoły prof.oświaty  Haliną Waszkiewicz-Rosiek

IWS