Modernizacja dwóch dróg gminnych

Wójt Paweł Ptaszek oraz Skarbnik Elżbieta Jania  podpisali dwie umowy na: 

 1)  modernizacja drogi gminnej Twarde Łąki, w miejscowości Piekiełko, z firmą KADBUD, reprezentowaną przez Kazimierza Dudzika. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi. Termin realizacji zadania – 13 października 2022 roku.

2) modernizacja drogi gminnej Zagroda, w miejscowości Zawadka, z firmą DROG-BET reprezentowaną przez pana Stanisława Kurka.  Zakres robót obejmuje m.in. renowację i remont rowów, remont przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni. Termin realizacji zadania – 13 października 2022 roku.

na podst. informacji z UG Tymbark, zdjęcia: UG Tymbark