Zopiski starego gazdy cd.

No ji jes jus pu cforte rano, cza se s wyra giyry ściongać i iś f pole trowe siyc, bo rano, raniuśko, rano po rosie, siekło sie kłosom nojlepi, bo beła mokro. kosiarzKłozdy gazda co  wychodziuł f pole, paczoł cy jus kto zacoł fceśni siyc,a jak spotkoł takigo kosiorza, to piyknie copke s głowy ściongnoł i scynścio Bozego mu dawoł. Ta,cza tero kłose pociongnońć łosełkom wyjentom s kuski i jazda,i szu, i szu, i szu, i tak krocek po krocku pokos, za pokosem, i co pokos, a casami f pu pokosa cza beło znowu pszelecieć łosełkom po kłosie, coby jom pociongnońć ,coby beła łostro,i tak do pu ósme lebo duzy.I tak wyglondały sianne zbiorki, okopyrtali sie ludziska tymi grabiami, łoj łokopyrtali, a niebozycka Koscyno zafse godała ze “cza iś pszewracać siano bo na grabiak sknie” a jak tylko pokozała sie chmura nod Łopiyniom to miuguśkom kozała kłopy stawiać. Na Podłopioniu to barz poziyrali, jak godała Kospszycka skont piyrso burza  przychodzi, bo puźni pszes całe lato pszycości s tamtont pszychodziuła,a ta s zzo Łopionia nie beła dobro bo miguśkom hurkło i jus loł dysc,co nie zdonzyło sie podsusonygo siana f kopy postawić. A co godała staro Kospszycka ło cyrfcu?,

[Czytaj więcej…]

śDM 2016 – młodzież okręgu limanowskiego zaprasza !

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Okręgu Limanowskim przynoszą wiele owoców, a wśród nich zawiązywanie nowych grup parafialnych i angażowanie się młodych ludzi w inicjatywy dekanalne i diecezjalne.
Jako zachęta do włączenia się w wolontariat ŚDM oraz zaproszenie Pielgrzymów z całego świata na Tydzień Misyjny do naszego regionu, powstał klip promujący Ziemię Limanowską.
Inicjatywa ta była możliwa dzięki zaangażowaniu i życzliwości wielu artystów, muzyków oraz firm, które zaoferowały swoją bezinteresowną pomoc i wsparcie, za co z serca im dziękujemy!

W tworzeniu filmiku swój udział miała młodzież z Tymbarku.

 

Młodzież Ziemi Limanowskiej zaprasza – Światowe Dni Młodzieży 2016 

Sobotni wieczór na tymbarskim rynku

Wieczorem, w sobotę, kto przechodził lub był na Rynku mógł usłyszeć młode osoby, które siedząc na brzegu fontanny, grały na gitarach i śpiewały piosenkę o Tymbarku zespołu “Stare Dobre Małżeństwo” .

Na zadane przez redaktora pytanie skąd są i co ich tu sprowadza, odpowiedzieli, że są z Łodzi, a będąc w pobliżu  postanowili zaśpiewać piosenkę o Tymbarku właśnie tu, na tymbarskim Rynku, aby poczuć atmosferę miejsca.

Mamy nadzieję, że takich sytuacji będzie więcej, że turyści  nie będą omijać Tymbarku, zatrzymując się na dłużej.   A może powstanie jakaś nowa piosenka napisana pod wrażeniem uroku tymbarskiej ziemi?

Goście z Łodzi

zdjęcie: RM [Czytaj więcej...]

Różaniec fatimski

Wczoraj, jak zwykle w pierwszą sobotę miesiąca (od maja do października)   miało miejsce uroczyste nabożeństwo Różańca Fatimskiego. Nabożeństwo to nawiązuje do objawień Matki Bożej w Fatimie.   Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomina Fatimę i to, co się tam wydarzyło w czasie objawień Łucji oraz Hiacyncie i Franciszkowi.

Nabożeństwo  rozpoczęło się w pościele parafialnym Mszą Św, a następnie kapłani, siostry zakonne, ministranci, służba maryjna  i oczywiście  wierni,  procesją wraz ze światłami, niosąc figurę Matki Boskiej Fatimskiej, udali się na tymbarski Rynek. Tam wspólnie odmówiono i odśpiewano  modlitwę  różańcową.

RF2

 

 

 

 

 

RF1

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcia: RM

IWS

“Tymbarski Ton” wystąpi w Laskowej

Tymbarska Orkiestra Strażacka “Tymbarski Ton” weźmie jutro (w niedzielę) udział w XV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej. Przegląd rozpocznie się o godzinie 14.00, planowany występ  “Tymbarskiego Tonu” około godz.17.  Szczegółowy program przeglądu, zaplanowane przez organizatorów atrakcje,  przedstawiamy poniżej.

Przegląd organizuje Gmina Laskowa oraz Starostwo Powiatowe. Honorowy Patronat objęli: Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz Czesław Stanisławczyk – Wójt Gminy Laskowa.

Życzymy powodzenia!

orkiestra - dziewczęta

 

 

 

 

 

 

 

Orkiestra “Tymbarski Ton” podczas procesji z okazji Święta Bożego Ciała  w Tymbarku w 2014 r.

fot.Roland Mielnicki

źródło: www.powiat.limanowa.pl

Ołtarze – Boże Ciało, Tymbark 2015 rok

Pierwszy:

Pierwszy Ołtarz

 

 

 

 

 

Ołtarz przygotowany przez Rodzinę Pani Honoraty Kordeczki oraz Państwa Wawrzyniaków.

 

 

Drugi:

Drugi Ołtarz

 

Ołtarz przygotowany przez Rodzinę Państwa Limanówków, Janczaków.

 

 

 

 

 

 

Trzeci:

Trzeci Ołtarz

 

Ołtarz przygotowany przez Rodziny z ul.Szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

Czwarty:

Czwarty Ołtarz

 

 

Ołtarz przygotowany przez Rodzinę Państwa Hładkulig, Golonków oraz  Stelmachów.

 

 

 

 

Zdjęcia: Roland Mielnicki

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

Bezpośrednim powodem wprowadzenia tego święta były objawiania bł.Julianny (1193-1258), zaś pierwsza wzmianka o procesji w tym dniu pochodzi z Kolonii (1277-79). W Polsce święto Bożego Ciała obchodzi, jako pierwsza, diecezja krakowska (ok.1320 r.). Dużą rolę odegrał kościół Bożego Ciała zbudowany w Krakowie na Kazimierzu. Stopniowo święto przyjmuje się w innych diecezjach, by na początku XV wieku należeć do świąt głównych.

Jak dawniej na wsiach czczono to święto (za “Kalendarzem Polski”):

” I tam procesje należały do “najrzewniejszych obchodów”. Często odbywały się także na cmentarzu…, a zawsze chyba pośród mrowia wiejskiego najżarliwiej wypadała stara pieśń Karpińskiego:

Zróbcie Mu miejscem Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi…

Tam było najwięcej zatroskania i udzielało się ono nawet zażywnym twarzom koloratów, gdy ex usu (na mocy zwyczaju) wiedli celebransa pod baldachimem.  Tam zboża, małe, biedne, wytarte złoto, jeśli łyskało skąś znienacka, znikało wnet spłoszone pośród kiści topoli i brzozy, modro-czerwonch wianków czy całej kwitnącej łąki chustek, spódnic i sukman, która gęsto obrastała kościółki. W oktawę Bożego Ciała święcono wianki z niezapominajek, rosiczek, kopytyników, macierzanek, mięt, bławatków i wrotyczy, żeby je mieć na czas choroby, zarazy czy niepogody. Na to samo przydawały się powtykane wokół ołtarzy topole i brzózki, z których po wszystkich uroczystościach obłamywano gałązki. jakże by inaczej? Jakże nie tak? I z ufnością śpiewano wniebogłośnie albo padano na kolana, gdy jegomość unosił monstrancję wysoko, z utrudzeniem, jakby chcąc nią dosięgnąć okien samego Boga.”

W czasach komunistycznych procesje eucharystyczne odbywały się jedynie w obrębie kościoła, gdyż ówczesne władze nie wyrażały zgody na wyjście poza jego obręb. Obecnie mają one miejsce w najważniejszych punktach wsi i miast, wg tradycji danej miejscowości.  Procesja zatrzymuje się przy czterech polowych ołtarzach ,  czytane są  fragmenty czterech ewangelii, które pozwalają nam głębiej zrozumieć, czym jest Eucharystia.

Boże Ciało 2014.2       Boże Ciało.3

Boże Ciało 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach: procesja eucharystyczna w Święto Bożego Ciała – Tymbark 2014 rok

źródło: strona internetowa www.parafia-tymbark.pl
zdjęcia: Adam Piętak

IWS

IX Sesja Rady Gminy Tymbark – cd.

Z planowanego porządku, jak już pisałam ( Nietypowa sesja Rady Gminy Tymbark/ ),  został zdjęty punkt dot. działki będącej własnością PKP. Radni Klubu Nasza Gmina już na posiedzeniu wspólnych komisji twierdzili, że nie widzą powodów, aby na ten temat dyskutować. Podnosili, że Wójt dając pod obrady  projekt uchwały, chce przerzucić na radnych odpowiedzialność za dalsze losy tej działki. A o co w tej chodzi w sprawie tej działki? PKP ogłosiło przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ( przetarg PKP   ) ,  która znajduje się bezpośrednio przy torach kolejowych.  Obecnie służy jako parking dla osób,  którzy przyjeżdżają do Szkoły Muzycznej, do Klubu Sportowego, na mecze i inne wydarzenia. Sprzedaż tej działki spowoduje bardzo duże utrudnienia, z powodu braku miejsc parkingowych, które już teraz są bardzo potrzebne, a będą jeszcze bardziej, gdy zostanie zrealizowana inwestycja kolejowa łącząca Tymbark z Krakowem. Sytuacja Gminy biorącej udział w przetargu jest niekorzystna, gdy są osoby trzecie zainteresowane zakupem. W celu przystąpienia Gminy do przetargu Rada Gminy musi określić kwotę, jaką na ten cel przeznacza. Kwota ta jest informacją publiczną, stąd konkurent ma wiedzę powyżej jakiej kwoty przedstawiciel Gminy nie będzie mógł licytować. W związku z faktem, że termin wpłacenia wadium uprawniające do udziału w przetargu  określony był na 29 maja br. Wójt zwrócił się do Rady Gminy, aby wypracowała ona swoje stanowisko w tej sprawie. Radni  Klubu Radnych Nasza Gmina nie chcieli się wypowiadać w tej sprawie, a jednocześnie, o czym można było się przekonać w dyskusji pod koniec sesji twierdzili, że Pani Zofia Jeż miała prawo reprezentować   Mieszkańców Gminy Tymbark oraz Radę Gminy, m.in. właśnie w tej sprawie.  Na komisji Wójt poinformował radnych, jakie podjął działania, w celu zmiany decyzji kierownictwa PKP Nieruchomości w kierunku nieodpłatnego przekazania przedmiotowej działki Gminie Tymbark.

Wójt przestawił sprawozdanie z działalności z okresu między sesjami.

W interpelacjach radnych przedstawiono następujące pytania:  o drogę NOK – mostek (radny Daniel Smoter), o możliwość przewiezienia płyt drogowych na drogę Zawadka-Zagroda (radny Stanisław Malarz),

Następnie Rada Gminy podjęła jednomyślnie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2015–2022 oraz w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „Dni Tymbarku”, jak też nietworzenia tzw.funduszu sołeckiego.

W odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt poinformował, że zlecił już doraźną naprawę, ale rozwiązanie problemu mostku na drodze NOK wymagać będzie działań inwestycyjnych, co dopiero może być zrobione po zabezpieczeniu środków na ten cel.

Wójt poinformował, że część płyt drogowy, o których mówił radny Malarz, jest już rozdysponowana. Jeżeli okaże się, ze będą jeszcze do wykorzystania to zostaną one przewiezione na drogę wskazaną przez Radnego.

W wolnych wnioskach Radny Czesław Kuc zwrócił się z pytaniem , z jakiego powodu nie otrzymał odpowiedzi na złożony przez niego 3 marca br. protest w sprawie nieudzielenia mu głosu przez Przewodniczącą Rady na posiedzeniach komisji i sesji.  Przewodnicząca odpowiedziała, że będzie przygotowane pismo w tej sprawie.

Następnie Przewodnicząca zwróciła się do Wójta z pytaniem, dlaczego nie podpisał on jeszcze jej zlecenia na zakup klińca oraz z nie zlecił ZGK  wykonania wskazanej przez nią naprawy drogi. Wójt odpowiedział, że zlecenie na zakup zostanie podpisane, a prace są ujęte w harmonogramie działań ZGK.

Głos zabrał dyrektor gimnazjum Pan Tomasz Zieliński, który zwrócił się do radnych z apelem, aby przemyśleli sprawę upamiętnienia przez Tymbark faktu,  iż przed wojną mieszkali w nim Żydzi ( stanowili oni  ok. połowę ludności). Nazwiska Żydów żyjących oraz pochodzących z Tymbarku, którzy zostali zamordowani znajdują  się w izraelskim  Instytucie Yad Vashem. Wniosek dyrektora poparł radny Zimirski, zwracając jednocześnie uwagę, że temat ten powinien być  realizowany na poziomie powiatu, gdyż dotyczy on również innych wsi powiatu limanowskiego.

Radny Piotr Juszczak odczytał pismo w imieniu kilku radnych  (poniżej), w którym wezwali oni  Przewodniczącą Rady Zofię Jeż do zaprzestania działań, do których nie ma prawnego umocowania.

Przewodnicząca pismo przyjęła ze stwierdzeniem, że powstrzymuje się od komentarzy ( sprawa działań Przewodniczącej był już wcześniej omawiania na wspólnym posiedzeniu komisji w poniedziałek. Wówczas to, fakt że radni zgłosili zastrzeżenia, że przewodniczący rady nie ma prawa reprezentować rady, spowodowało duże oburzenie radnych Klubu, szczególnie Panów Zbigniewa Papieża i Mariana Zimirskiego).

Na sesji głos w tej sprawie zabrali: Radny Jarosław Oleksy, który stwierdził, że w tej sprawie chodzi tylko o dążenie do likwidacji  Klubu Radnych, a on na pewno z niego nie  wystąpi oraz o fakt podwyżki dla wójta, czemu  on nie jest przeciwny. Rady Zimirski powtórzył argumenty, które już przedstawiał na komisji, tj. że jest to działanie w słusznej sprawie, że Pani Zofii Jeż należą się podziękowania, a nie ataki na nią, stwierdził, że zarzuty są absurdalne. Zadaniem radnych jest pracować , a nie “odklepywać uchwały”. Jeżeli Wójt czuje się urażony to powinien on przede wszyskim próbować dogadywać się i rozmawiać.

I w tym momencie Przewodnicząca Rady zakończyła obrady, pomimo, że głos chciał zabrać jeszcze radny Pan Piotr Juszczak oraz Wójt.

PS. Dzisiaj przetarg na działkę został rozstrzygnięty, było dwóch uczestników, działkę sprzedano za cenę wywoławczą czyli  za kwotę 189 200.00 zł.

IWS

pismo w sprawie Przewodniczącej Rady

 

 

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

 

 

 

 

 

 

 

fot. Roland Mielnicki

 

Z tej okazji  dzieci z tymbarskiego przedszkola “U Ciotki Agatki” oraz młodzi aktorzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Remedium” z Tymbarku wystąpią na Powiatowym Dniu Dziecka na 105,1 FM, który odbędzie się 6 czerwca przy stadionie LKS “Zalesianka” (Zalesie).  Ponadto organizatorzy zapewniają, że dla dzieci przygotowano wiele atrakcji.

Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, Radio RDN Nowy Sącz oraz gminy: Kamienica, Słopnice i Dobra.

Szczegóły imprezy:

Powiatowy Dzień Dziecka

 

 

IWS