“Rozmyślania nad kartką papieru”

Dotarła do mnie niepodpisana kartka papieru/ulotka? ,  kolportowana przez osoby prowadzące kampanię Panu Lechowi Nowakowi. Stąd pierwsza sugestia, iż pytania te zadał Pan Nowak.  Powiem jednak, że po jej przeczytaniu stwierdziłam , że jest to niemożliwe, aby  pytania te postawiła osoba, która obecnie pełni  funkcję wójta.
Skąd takie moje wątpliwości?


Czy Wójt mógłby zadać pytanie: Dlaczego Pan Paweł Ptaszek ma tak wiele nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Komisji i Rady Gminy Tymbark, mimo iż organizowane one były zawsze po godzinach pracy?, jeżeli on dobrze wie, że Rada Gminy Tymbark nie miała procedury usprawiedliwienie ( lub nie) nieobecności radnych na posiedzeniach Komisji i Rady Gminy Tymbark. Stąd dobrze wie, że nie ma informacji, czy Pan Ptaszek miał „wiele” czy „niewiele” nieusprawiedliwionych nieobecności.
Kto jak nie Wójt wie lepiej, że radny nie pobiera wynagrodzenia. Z tytułu sprawowania funkcji radny otrzymuje dietę.  O wysokości tej diety nie decyduje radny, lecz jest ona określana uchwałą Rady Gminy. Wg mojej wiedzy nikt, z przewodniczącym Rady włącznie, nie występował z inicjatywą zmiany tych zasad.
Następne pytanie brzmiało: Dlaczego Pan Paweł Ptaszek nie wspierał realizacji inwestycji w Zamieściu, które reprezentował? Przecież to Wójt dobrze wie, że nie tylko wspierał, ale bardzo był zaangażowany, aby inwestycje te były wykonane dobrze, a przede wszystkim, aby spełniły swój cel np. aby wodociąg był tak wykonany, by mieszkańcy mieli możliwość podłączenia do niego i doprowadzenia bieżącej wody do swoich domów .
Dalsze pytanie: W ilu projektach unijnych, realizowanych przez Urząd Gminy Tymbark, miał swój udział Pan Paweł Ptaszek? Ile pomysłów na nowe projekty zaproponował jako radny? Takie pytanie nie mogła zadać osoba, która zna bardzo dobrze zakres zadań realizowanych przez Urząd Gminy oraz kompetencje Rady Gminy oraz radnych i która dobrze wie, iż przygotowanie projektów, poszukiwanie ewentualnych zewnętrznych źródeł finansowania , realizacja inwestycji to zadania Urzędu Gminy nie radnych.
Na ulotce były też inne pytania.
Czy Pan Paweł Ptaszek jest wystarczająco przygotowany do samodzielnego kierowania Urzędem Gminy? Czy Pan Paweł Ptaszek kiedykolwiek kierował zespołem ludzkim?
Są to pytanie, na które można sobie odpowiedzieć : „tak, jest bardzo dobrze przygotowany”, po przeczytaniu ogólnodostępnych dla wszystkich informacji na temat kandydata na Wójta Pana Ptaszka np. na stronie KWW Solidarna Gmina tj. www.solidarnagmina.in.
Ostatnie pytania są z cyklu „udowodnij mi, że nie jesteś  … „
Stwierdzenia: Pan Ptaszek chwali się nie swoimi osiągnięciami, Pan Ptaszek przedstawił nie opracowany przez siebie program. Pan Ptaszek prowadzi oszczerczą kampanię wobec innych kandydatów.
Komitet Wyborczy Pawła Ptaszka korzystał ze wsparcia byłego tajnego współpracownika SB.
A gdzie jakiekolwiek argumenty?

Na koniec muszę się jednak Państwu przyznać, że się myliłam.

Na stronie KWW Nasza Gmina pojawił się wpis, w którym pytania te ( a dokładnie o jedno mniej) zostały podpisane przez Pan Lecha Nowaka, obecnego Wójta i jednocześnie kandydata na wójta następnej kadencji.

Irena Wilczek-Sowa

Tymbark, 28.11.2014