Gmina Tymbark: zakres planowanej rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego

Obecnie Gmina jest na etapie oceny ofert, które wpłynęły na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Tymbark  ETAP II. Inwestycja jest dofinansowana z PROW-u w kwocie 3 117 000 zł.

W ramach rozbudowy powstanie kanalizacja sanitarna na osiedlu: Tymbark Węglarka, Zamieście Sołtystwo – na odcinku 3,61 km oraz wodociąg w Piekiełku (rejon szkoły podstawowej) na odcinku 1,64 km. 

Ponadto dobiega końca etap projektowy kanalizacji w Podłopieniu (do granicy gminy Dobra) oraz w Tymbarku na osiedlach Tymbark-Góry, Na Stoku i Nowy Dwór. Inwestycja jest realizowana w ramach Polskiego Ładu.

Gmina jest równocześnie na etapie zakończenia projektowania wodociągu w Podłopieniu (nad DK nr 28) oraz w Tymbarku na osiedlu Zaolzie,  Węglarka, Limierze. Ponadto w fazie projektowania jest  wodociąg Tymbark – Zamieście (rejon rynku, Podwisiołek, Malarzówki).

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco na gminnych komunikatorach.

Informacja/grafika UG Tymbark