Konkurs Palm w Tymbarku i w Piekiełku ma już 30-letnią tradycję!

Konkurs Palm w Tymbarku i w Piekiełku

ma już trzydziestoletnią tradycję!

O tym, jak wyglądał ten pierwszy, w 1993 roku, Konkurs Palm w Tymbarku, pisał w Głosie Tymbarku (nr 14) Adam Ociepka. 

PALMY, PALMY, PALMY 

W Niedzielę Palmową 4.04. br ., gdy kończyła się Suma dwaj brodacze, z domu trzeciego brodacza, wynieśli stoliczek. Ustawili go na środku rynku, przykryli obrusikiem i położyli na nim kilkadziesiąt książek. Zaczęli wołać do wychodzących z kościoła : “Uwaga! wszystkich z palmami zapraszamy do nas, chodźcie tutaj!” – za chwilę wokół stolika zgromadził się tłum “palmiarzy” i widzów. – Tak rozpoczął się pierwszy w Tymbarku  “Konkurs Palm” .

Pomysłodawcą tej imprezy był mgr Józef Kulpa, który w rozmowie z przedstawicielami TMT (od red.-Towarzystwo Miłośników Tymbarku) wspomniał o takiej możliwości. Na jednym ze spotkań Towarzystwa Miłośników Tymbarku pan Wcisło zaproponował realizację konkursu. Organizacji podjęli się: J.Plata, B. Sowa i pani Kawula. Przeprowadzono wszystkie konieczne uzgodnienia, postarano się o sponsora, przygotowano i rozwieszono plakaty. Wreszcie zakupiono nagrody: piękne albumy i inne książki o tematyce religijnej oraz jako Grad Prix – płaskorzeźbę przedstawiającą grajka z basami, wykonaną przez pana Juszczyka. Równocześnie powołano komitet organizacyjny do przeprowadzenia podobnego konkursu w Piekiełku. Inicjatorem tego komitetu byli pan Kulpa i pani Bulanda.

Główni sponsorzy to Urząd Gminy w Tymbarku, Szkoła Podstawowa w Tymbarku oraz panowie St.Przybylski i J.Kulpa.

I oto lista nagrodzonych w Pierwszym Tymbarskim Konkursie Palm:

nagroda Grand Prix – dla Piotra Rysia z Zamieścia,

II nagroda dla Marka Sędzika z Zawadki,

III nagroda dla Darka Molka z Zamieścia (najwyższa palma)

– nagrodzeni otrzymali oprócz pięknych albumów “Skarby Jasnej Góry”, po 100 tys.zł,

Ponadto wyróżniono palmy w następującej kolejności: Krzyśka Kawuli, Adama Guzika, Marcina Łomzika, Wojtka Kapturkiewicza, Krzyśka Ubika, Piotrka Moskala, Mietka Rybki, Tomka Kaptura, Roberta Rybki, Marcina Drożdża, Tomka Kuca, Kingi Sędzik, Sławka Kubowicza oraz Wojtka Piwowarczyka, Marty Kuziel, Andrzeja Piwowarczyka, Tomka Kapturkiewicza, Małgosi Ubik, Staszka Kuca, Wojtka Kuca, Kuby Skrzatka, Marty Banach, Andrzeja Sułkowskiego.

Nagrodę ufundowaną przez J.Platę za najmniejszą palmę otrzymał Piotrek Palka.

Duża ilość wyróżnień dobrze świadczy o sponsorach i uczestnikach konkursu. Pierwsi, że stanęli na wysokości zadania i nie żałowali kiesy, a drudzy natomiast natrudzili się “odkopując” tajniki i sposoby wykonania pięknych palm wielkanocnych, a przecież głównie o to chodziło w konkursie.

Mamy nadzieję, że następne konkursy zainteresują jeszcze większe rzesze “palmiarzy” i przyczynią się do podtrzymania tradycji. 

O trudności werdyktu świadczy aplauz publiczności w czasie odczytywania wyników konkursu. Jury pracowało w składzie: pani Kawula, B.Sowa, J.Plata oraz piszący to sprawozdanie – Adam Ociepka.

Konkurs Palm 1993, lista, potwierdzenie odbioru nagród (z archiwum tymbark.in)

pieczątka TMT

przygotowana na konkurs informacja/wkładka, w celu włożenia do książek będących nagrodami w konkursie

A tak opisywał Konkurs Palm w Piekiełku uczeń Szkoły Podstawowej w Piekiełku – Jarosław Zoń (skan z  Głosu Tymbarku nr 14)

 

 

 

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne

Tradycyjnie, jak co roku, w dniach 27 i 28 marca w tymbarskiej bibliotece zorganizowano Rodzinne Warsztaty Wielkanocne. We wspólnym przygotowaniu dekoracji świątecznych wzięły udział trzy pokolenia Tymbarczan: dzieci z rodzicami i seniorzy.

W trakcie warsztatów uczestnicy pod kierunkiem plastyczki Wiesławy Frączek, przygotowywali świąteczne pisanki oraz zające do dekoracji stołów wielkanocnych.  Pisanki były tworzone metodą decoupage i z wykorzystaniem różnych skrawków tkanin  we wzory ludowe. W rezultacie powstały niepowtarzalne i oryginalne ozdoby, które można było zabrać do domu. Uczestnicy zajęć mieli zapewniony dostęp do materiałów plastycznych, spośród których większość to materiały ekologiczne.

Możliwość własnoręcznego wykonania ozdoby świątecznej była dla wszystkich źródłem satysfakcji, podtrzymywaniem rodzinnych tradycji oraz możliwością nabycia nowych umiejętności.

Materiały plastyczne na zajęcia zakupiono ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tymbark.

Informacja/zdjęcia: Organizatorzy

Sprawozdawcze zebranie druhów OSP Tymbark

W budynku remizy druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym, na którym omówiono realizację zadań w roku 2022 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zebranie prowadził druh Jan Kawula, sekretarz zarządu. Zarządowi jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium.

      W zebraniu uczestniczyli: st. bryg. Tomasz Pawlik Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, druh Grzegorz Janczy, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, druh Kazimierz Czyrnek, członek zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP  oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP i zarazem naczelnik honorowy tymbarskiej jednostki.

      W roku 2022 druhowie dzięki wsparciu finansowemu: wojewody małopolskiego, samorządu gminy, województwa małopolskiego, rady sołeckiej wsi Tymbark oraz środkom własnym OSP pozyskali samochód pożarniczy MAN TGE 3 za kwotę 327 tyś. złotych. Druhowie ponadto uczestniczyli w 61 akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz akcjach pomocowych mieszkańcom gminy i uchodźcom. Pomagali przy organizacji licznych imprez  kulturalnych, sportowych, turystycznych i patriotycznych na terenie gminy. Wszystkie te działania zostały przypomniane w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez druha Tomasza Kaptura, naczelnika OSP.

      W planie pracy na rok 2023 druhowie przyjęli między innymi modernizację ogrzewania w budynku remizy- etap pierwszy, zakup umundurowania i sprzętu ochrony osobistej, dalszy rozwój MDP oraz udział w szkoleniach i ćwiczeniach.

       Za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz osobom potrzebującym, wszystkim strażakom i ich rodzinom składamy serdeczne podziękowanie podkreśla wójt Paweł Ptaszek. 

Robert Nowak

foto: OSP Tymbark 

Rozpoczyna się przebudowa budynku świetlicy wiejskiej na Zamieściu

W poniedziałek 27 marca Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał 4 umowy na realizację termomodernizacji budynków na terenie Gminy. Pierwsza przebudowa dotyczy Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu. Inwestycja jest dofinansowana z Polskiego Ładu.

W ramach modernizacji na parterze budynku planowana jest przebudowa klatki schodowej prowadzącej na piętro oraz budowa szybu z windą w celu umożliwienia dostania się na tę kondygnację osobom niepełnosprawnym. Zmieniona będzie lokalizacja wejścia na klatkę schodową, które zostało zaprojektowane na ścianie wschodniej budynku. Obecnie wejście jest od strony północnej. 

Przebudowie będzie podlegać również niewielkie pomieszczenie gospodarcze, które jest dobudowane od strony wschodniej budynku. Na piętrze zaprojektowano rekonstrukcję strefy komunikacyjnej, co jest spowodowane przebudową klatki schodowej oraz sanitariatów z dostosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Sala świetlicy będzie powiększona poprzez wykorzystanie powierzchni tarasu, który zostanie zabudowany.

Zmianie ulegnie również elewacja budynku. Budynek zostanie docieplony, uzyska tynk w ciemnym kolorze, a ściany na piętrze fragmentarycznie będą w kolorze białym, z elementami drewnianymi. Pokrycie dachu zostanie zmienione na kolorystykę ciemną. 

Całość budynku zostanie urozmaicona podcieniem osłaniającym wejścia do budynku. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania obejmie swoim zakresem kondygnację piętra oraz obrębu klatki schodowej. Zostaną wykonane nowe piony sanitarne do istniejącej instalacji odprowadzającej ścieki do zbiornika na nieczystości ciekłe. Kondygnacja parteru posiada niezależny układ instalacji.

Termin wykonania przebudowy mija 27 listopada 2023 r. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowlany BUDOLEX. Koszt tego zadania wyniesie 2,9 mln zł.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark