Sprawozdawcze zebranie druhów OSP Tymbark

W budynku remizy druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym, na którym omówiono realizację zadań w roku 2022 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zebranie prowadził druh Jan Kawula, sekretarz zarządu. Zarządowi jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium.

      W zebraniu uczestniczyli: st. bryg. Tomasz Pawlik Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, druh Grzegorz Janczy, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, druh Kazimierz Czyrnek, członek zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP  oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP i zarazem naczelnik honorowy tymbarskiej jednostki.

      W roku 2022 druhowie dzięki wsparciu finansowemu: wojewody małopolskiego, samorządu gminy, województwa małopolskiego, rady sołeckiej wsi Tymbark oraz środkom własnym OSP pozyskali samochód pożarniczy MAN TGE 3 za kwotę 327 tyś. złotych. Druhowie ponadto uczestniczyli w 61 akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz akcjach pomocowych mieszkańcom gminy i uchodźcom. Pomagali przy organizacji licznych imprez  kulturalnych, sportowych, turystycznych i patriotycznych na terenie gminy. Wszystkie te działania zostały przypomniane w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez druha Tomasza Kaptura, naczelnika OSP.

      W planie pracy na rok 2023 druhowie przyjęli między innymi modernizację ogrzewania w budynku remizy- etap pierwszy, zakup umundurowania i sprzętu ochrony osobistej, dalszy rozwój MDP oraz udział w szkoleniach i ćwiczeniach.

       Za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz osobom potrzebującym, wszystkim strażakom i ich rodzinom składamy serdeczne podziękowanie podkreśla wójt Paweł Ptaszek. 

Robert Nowak

foto: OSP Tymbark