Siostra Sara właśnie wyrusza do Santiago de Compostela z Porto – Camino Costa! Można powierzać Jej intencje modlitewne!

Siostra Sara, wraz z drugą siostrą zakonną, wyruszają właśnie na pielgrzymkę (z okazji jubileuszu 25-lecia życia konsekrowanego) do Santiago de Compostela z Porto. Siostry pójdą tzw. trasą portugalską nazywaną Nadbrzeżną.   Droga ta została uznana stosunkowo niedawno, gdyż w 2016 roku. Trasa ta łączy kilka tras, które były przez pielgrzymów wybierane od XVI wieku, a łączy nadmorskie, rozwijające się w tamtym czasie, miasta.

Długość trasy 258 km, przeciętnie pokonywanych w 10/11 dni.

Siostra Sara deklaruje modlitwę w intencjach, które można Jej przesyłać

poprzez profil Facebookowy (Sara Wróbel)!

Cóż pozostaje tylko powiedzieć: Z Bogiem!

IWS

 

W Święto Tymbarku będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku! Możesz zostać też wolontariuszem!

21.07.2024, w Święto Tymbarku,  w specjalnym punkcie Fundacji DKMS każdy pełnoletni uczestnik będzie mógł zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Wolontariusze DKMS będą  pomagać  w wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz w przeprowadzeniu prostego wymazu z wewnętrznej strony policzka.

A może chcesz zostać wolontariuszem?
Zapisy przyjmuje inicjatorka akcji radna Gminy Karolina Peterszajn (+48 726230182)

Tak swoją misję opisuje Fundacja DKMS na swojej stronie internetowej:

“Nasza organizacja jest zaangażowana w walkę z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego.

Naszą misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu ponad 15 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 2 000 000 potencjalnych Dawców.

Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

Nasze cele realizujemy między innymi poprzez następujące działania:

 • zorganizowanie i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych krwi obwodowej;
 • edukację społeczną w zakresie dobrowolnego dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie, badanie i opieka nad potencjalnymi Dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz opieka nad Dawcami szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i zarządzanie Ośrodkiem Dawców Szpiku;
 • prowadzenie dokumentacji i przekazywanie danych przewidzianych prawem do centralnego rejestru Dawców szpiku i krwi pępowinowej Poltransplant;
 • współpracę z innymi Ośrodkami Dawców Szpiku, ośrodkami transplantacyjnymi i rejestrem Dawców szpiku i krwi pępowinowej na terenie Polski i poza jej granicami;
 • badania i wspieranie badań w zakresie poszukiwania i dopasowywania niespokrewnionych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • badania potrzeb osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin i lekarzy;
 • działalność mającej na celu pozyskiwanie funduszy na działania na rzecz osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • wspieranie osób chorych na białaczkę i inne schorzenia oraz ich rodzin w zakresie wielospecjalistycznych konsultacji (wsparcie psychoonkologiczne, medyczne, socjalne, dietetyczne, rehabilitacyjne itp.);
 • inicjowanie grup wsparcia dla osób chorych na białaczkę i inne schorzenia;
 • współpracę oraz wspieranie innych organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w podobnym do Fundacji obszarze.”

Strzelcy na XIII edycji biegu „Limanowa Forrest”

W niedzielę 7 lipca odbyła się XIII edycja Limanowa Forrest. Uczestnicy biegu pokonali 7-kilometrową trasę wiodącą na Milenijny Krzyż na Miejskiej Górze (716 m n.p.m.). W biegu wzięli udział zarówno wprawieni biegacze, jak i amatorzy biegów, rodziny z dziećmi, a także osobno służby mundurowe i nordic walking.

W biegu wzięli udział tymbarscy strzelcy – uczniowie klas I mundurowych ZS w Tymbarku: strzelec ZS  Jakub Koza, strzelec ZS  Bielyi Nikita oraz mł. Insp. Stanisław Opach, szef szkolenia wojskowego w jednostce tymbarskiego Strzelca. Najlepszy wynik uzyskał  Jakub Koza pokonując całą trasę z bardzo dobrym czasem 42.33.

Robert Nowak