Różaniec Fatimski (Parafia Tymbark)

Nabożeństwo Różańca Fatimskiego prowadził , jak inne w 2024 roku w Parafii Tymbark, o. Maksymilian, cysters, który też przewodniczył Eucharystii i wygłosił kazanie.

Po Mszy św., przy pięknej pogodzie, wierni wyruszyli na tymbarski Rynek z modlitwą różańcową. Figurę Matki Bożej Fatimskiej niosły Panie z Zamieścia. Na zakończenie został odśpiewany Apel Jasnogórski.

IWS

h

IWS

Zofia Jeż została wybrana po raz kolejny na sołtysa wsi Piekiełko

W sobotę w NSP w Piekiełku  odbyło się Zebranie Wiejskie Wsi  Piekiełko, któremu przewodniczył  radny Mateusz Smoter. W zebraniu (do czasu głosowania na sołtysa) wzięło udział 84 mieszkańców wsi Piekiełko.

Zgłoszono trzy  kandydatury na sołtysa, dotychczasową Panią sołtys Zofię Jeż, która uzyskała 74 głosów “za” oraz Panowie Grzegorz Wożniak oraz Grzegorz Smoter.  

Następnie przeprowadzono głosowanie na Radę Sołecką. Wymaganą ilość głosów otrzymali i zostali wybrani do Rady Sołeckiej Wsi Piekiełko: Zbigniew Gąsiorek, Wojciech Juszczak, Jarosław Czernek i Józef Drożdż .

IWS

IWS

..

Andrzej Ligas został wybrany po raz kolejny na sołtysa wsi Tymbark

W sobotę rano w remizie OSP Tymbark odbyło się Zebranie Wiejskie Wsi Tymbark, któremu przewodniczyła radna Karolina Peterszajn. W zebraniu (do czasu głosowania na sołtysa) wzięło udział 90 mieszkańców wsi Tymbark.

Zgłoszono jedną kandydaturę na sołtysa, dotychczasowego sołtysa Andrzeja Ligasa, który przy dwóch głosach przeciwnych uzyskał większość i został sołtysem na następną kadencję.

W czasie liczenia głosów wystąpił Stanisław Przybylski, który złożył wniosek o opracowanie monografii Tymbarku (gminy) , tak aby była gotowa na 2028 rok, na 675-lecie lokalizacji Tymbarku. 

Następnie przeprowadzono głosowanie na Radę Sołecką. Wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali wymaganą ilość głosów i zostali wybrani do Rady.

IWS

..