Stanisław Puchała został ponownie wybrany na sołtysa wsi Podłopień

Ostatnim wyborczym Zebraniem Wiejskim w Gminie Tymbark było Zebranie Wsi Podłopień. Zebraniu, w którym wzięło udział 59 mieszkańców wsi Podłopień, przewodniczyła radna Iwona Toporkiewicz.

W głosowaniu na funkcję sołtysa na następną kadencję 2024 – 2029 z sali zgłoszono jedną kandydaturę, dotychczasowego sołtysa Pana Stanisława Puchałę, który poprzez uzyskanie 57 głosów został nim nadal. 

Rada Sołecka Wsi Podłopień: Stanisław Kuc, Rober Kuc, Bogdan Kordeczka, Paweł Kordeczka, Marek Czyrnek i Robert Duda.

Zbigniew Hojnor został ponownie wybrany na sołtysa wsi Zamieście

Zebranie Wsi Zamieście w którym wzięło udział 53 mieszkańców odbyło się w niedzielne popołudnie w świetlicy wiejskiej na Zamieściu. Zebraniu przewodniczyła Pani Sekretarz Dorota Ogórek.

Następnie sprawozdanie złożył sołtys Zbigniew Hojnor.

W głosowaniu na funkcję sołtysa w następnej kadencji zgłoszono z sali dwie kandydatury: Zbigniewa Hojnora i Janusza Krzyściaka. Sołtysem został Zbigniew Hojnor, który otrzymał 36 głosów.

Do Rady Sołeckiej Wsi Zamieście zostali wybrani: Adam Bugański , Paweł Kordeczka, Janusz Krzyściak, Paweł Krzyściak, Krzysztof Mołek  i Józef Ryś.

IWS

IWS

Pani Maria Łabuz został ponownie wybrana na sołtysa wsi Zawadka

Niedzielną turę zebrań wiejskich w Gminie Tymbark otworzyło Zebranie Wsi Zawadka, któremu przewodniczył radny Stanisław Malarz.

Po otwarciu Zebrania, w którym uczestniczyło 20-tu mieszkańców Zawadki) oraz po sprawozdaniu sołtys Pani Marii Łabuz przystąpiono do wyboru sołtysa. Z sali zgłoszono jedną kandydaturę, dotychczasową Panią Sołtys, która w wyniku głosowania została ponownie wybrana na tą funkcję.

Do Rady Sołeckiej Wsi Zawadki zostali wybrani: Janusz Krzyściak, Marian Klimek, Zbigniew Kordeczka, Czesław Malarz i  Józef Juszczak .

IWS

IWS