“Sentyment” – wiersz (napisany rok temu) przez Wacława Dudzika (ur.1929)

Sentyment

Pozdrawiam ojczyste strony!
Przyjacieli, ich rodziny!
Pola, łąki, lasy, góry,
I całe piękno natury!

Żegnaj nasza miła chatko,
Polska ziemio, moja matko!
Dom rodzinny, nasze dzieło,
Wspomnienie po nim zostało.

Tyś początek życia dała,
Także mądrze wychowała.
Wszystko w czasie się zdarzyło,
Na pożytek nam służyło.

Dzieje ludzkie, historia,
Obecność, jednak przemija.
Dzisiaj, nastąpiła zmiana,
Dom i ziemia jest sprzedana.

Jakubowa to przyczyna,
Nowy rozdział się zaczyna.
Niech korzysta i używa,
W pomyślności dni przeżywa.

Życiowa to jest przygoda,
Zmienna w czasie jak pogoda.
Tak się w życiu wszystko kręci,
Dla potrzeby i pamięci.

Niech te słowa, wyrażania,
Będą wyrazem uznania.
Za te wszystkie ludzkie sprawy,
Przede wszystkim, Boże dary.

Dzięki Bożej Opatrzności,
W zdrowiu, szczęściu, pomyślności.
Niech się dzieje wola, Panie!
Po przez miłość i oddanie.

“Wierność, ufność, przemijanie!“

Wacław Dudzik 

Tymbark, 09.08.2023

obraz autorstwa Wacława Dudzika