Zdjęcia dr hab. Marii Ryś, profesora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Marii Ryś, profesor Katedry Psychologii Rozwoju, Wychowania i Rodziny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pochodzi z Tymbarku. 

W wyniku pracy naukowej  opracowała szereg metod wykorzystywanych w poradniach i w pracach naukowych, badających m. in. systemy rodzinne, odporność psychiczną, style przywiązania, poczucie własnej wartości. 

Oprócz w/w wymienionych funkcji jest też od 2005 roku Prezesem Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES ET RATIO, które  powstało z inicjatywy Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa. 

Pani prof. Maria Ryś (w środku), źródło zdjęcia: strona internetowa Towarzystwa

Pani Profesor, jak można zobaczyć na stronie Towarzystwa oraz poprzez interentowy album, jest fotografem. Podmiotem Jej zdjęć to przyroda, jak też i sztuka i miejsca pielgrzymkowe.

Fotografie te można podziwiać , link do albumu TUTAJ 

Komentarz do listu Sołtys Wsi Piekiełko Zofii Jeż

Czytając list pani Zofii Jeż, ostatnie słowa owego listu, przyniosły salwy śmiechu. Można boki zrywać. Dziwnie brzmią te słowa – ” z wyrazami szacunku”.
Przypominam sobie czas kiedy pani Zofia Jeż pełniła funkcję przewodniczącej Rady Gminy Tymbark, jaki wtedy “szacunek” miała do mieszkańców gminy nie wspominając o blokowaniu środków na remont zabytkowych ołtarzy. Mam nadzieję, że mieszkańcy Piekiełka “szczerze” podziękują pani Zofii Jeż za jej wkład w rozwój wioski i wieloletnią pracę.

/imię i nazwisko do wiadomości redakcji /