W Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – świadectwo Pani Danuty Haśnik (przypomnienie z 2020 r.)

W Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych przypominam świadectwo Pani Danuty Haśnik “O Franciszku Miłkowskim pseudonim Błysk”. Pani Danuta podzieliła się historią żołnierza niezłomnego podczas Gminnych Obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w 2020 roku (Biblioteka w Tymbarku).

W 2024 roku Dzień ten będzie obchodzony w Tymbarku  4 marca 2024 o godz.11 w Bibliotece Publicznej w Tymbarku. 

IWS

 

“Tymbarskie rondo, którego nie ma” – list radnej Zofii Jeż

Piekiełko 24.02.2024r

Tymbarskie rondo, którego nie ma

Szanowni Państwo

W dniu 15 lutego 2024 roku o godzinie 16 odbyła się sesja Rady Gminy Tymbark, było to dosyć nietypowe spotkanie i to z dwóch powodów. Po pierwsze, w porządku obrad przewidziano tylko 5 punktów, w tym dwa: otwarcie i zakończenie obrad. W zasadzie były tylko trzy tematy wymagające omówienia, które były poddane pod głosowanie. Średnio na sesji omawianych jest około 15 projektów uchwał i innych spraw. Po drugie – nie było w programie stałych punktów, czyli: – zapytań i interpelacji oraz wolnych wniosków, dlatego też zawnioskowałam o poszerzenie porządku obrad o punkt – wolne wnioski, – w którym to radni mają prawo zgłaszać bieżące problemy mieszkańców i inne sprawy dotyczące spraw gminnych. Po moim wniosku głos zabrał wójt i stwierdził, że jest to sesja nadzwyczajna, będą w tej kadencji jeszcze dwie sesje i tam takie punkty się znajdą, następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała mój wniosek pod głosowanie i okazało się ku mojemu zdumieniu, że radni byli za odrzuceniem mojego wniosku. Wychodzi na to, że mieszkańcy osiedli, których ci radni reprezentują nie mają żadnych problemów, a sami radni też takich nie widzą. Za poszerzeniem porządku obrad byli następujący radni: Czesław Kuc, Sylwia Goryczka i ja. W obradach wzięło udział 10 radnych.

Brak punktu – Wolne wnioski – uniemożliwia zadanie jakiegokolwiek pytania, złożenia oświadczenia czy przedstawienia innych bieżących spraw, które tematycznie nie są związane z przegłosowanym porządkiem obrad.

Najistotniejszym punktem sesji był temat: – Podjecie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu zarządzania drogami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatem Limanowskim. Sprawa ta wymaga szerszego wyjaśnienia, ponieważ jest wałkowana od początku kadencji. Wójt wielokrotnie narzekał na problemy, które opóźniają rozpoczęcie prac, a to projektowych, a to związanych z uzgodnieniami i innymi formalnościami nieleżącymi po stronie Gminy. Prawda jest trochę inna, o czym świadczy wyjaśnienie przez Zarząd Dróg Powiatowych Limanowskiego Starostwa. Poniżej cytuję fragmenty.

……W odniesieniu ….. dotyczącego przedmiotowej sprawy ( Znaczne opóźnienia w realizacji projektu, gmina chce przejąć inwestycję) wskazać należy, iż niektóre z użytych tam sformułowań odbiegają od stanu faktycznego. Mogą one zarazem stwarzać mylne wrażenie, że to ze względu na opieszałość powiatu występują opóźnienia, a jednocześnie sugerować, że dopiero przyszłe działania Pana Wójta – w tym posiadanie cyt: – pełniejszej kontroli i nadzoru nad postępem prac projektowych, nad uzgodnieniami – spowodują zdynamizowanie procesu projektowego. Otóż możliwość przyspieszenia prac projektowych była znacznie ograniczona, – czego Pan Wójt ma świadomość, jako osoba znająca przyczyny opóźnień, do których należą:

– zwiększenie zakresu opracowania (o dalszy odcinek drogi krajowej, obejmujący skrzyżowanie DK 28 z ul. Podlas i Kościelna, aż do mostu), w stosunku do zakresu wersji początkowej obejmującej tylko rondo – inicjatywa gminy Tymbark związana z planowaną wówczas budową obiektu handlowego DINO.

– wykonanie – z inicjatywy gminy – przez GDDKiA chodnika w 2022 roku przy drodze krajowej obejmujące zakres opracowania dokumentacyjnego.

Okoliczności te przyczyniły się do wstrzymania prac projektowych i skutkowały koniecznością opracowania nowych aktualnych map do celów projektowych, zawierających nowe elementy infrastruktury drogowej i uzgodnienia w projekcie nowej sytuacji w zakresie urządzeń obcych – w tym uzgodnień branżowych.

Starostwo bardzo dyplomatycznie odpowiedziało, że opóźnienia spowodował ten, który im zarzuca opieszałość, opóźnienia były spowodowane kilkakrotnymi zmianami zgłaszanymi przez wójta, co wiązało się ze zwiększaniem zakresu prac. Co najmniej dyskusyjna jest jedna z ostatnich zmian, która miałaby skutkować wyburzeniem znacznej części nowego chodnika, o który wcześniej zabiegał sam wójt.

Przejęcie tego zadania przez gminę Tymbark na niecałe dwa miesiące przed wyborami ma być zapewne przedstawione w odbiorze medialnym, jako sukces, który pozwoli na przyspieszenie prac. Jednak wiąże się to z dużym ryzykiem ponoszenia przez gminę Tymbark dodatkowych kosztów trudnych nawet do oszacowania, [ np. wykup działek ]

Z poważaniem

Zofia Jeż

 

.

30-lat służby dla bliźniego. Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tymbarku

Na deskach Limanowskiego Domu Kultury swój piękny jubileusz 30-lecia obchodziły Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszenie Remedium w Tymbarku. W uroczystościach uczestniczył m.in. Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek.

Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego powitania gości. Następnie przedstawiono krótką historię placówki oraz podsumowano najważniejsze osiągnięcia minionych lat. Nie zabrakło również wzruszających wspomnień i podziękowań dla wszystkich osób, które zaangażowały się w tworzenie i rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej. Głównym punktem programu był występ artystyczny przygotowany przez uczestników warsztatu. Zaprezentowali oni swoje talenty: teatralne taneczne i muzyczne.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju tej jakże ważnej placówki edukacyjnej i integracyjnej, działającej na terenie naszej Gminy. Praca Państwa jest nie do przecenienia, za co serdecznie, w imieniu mieszkańców dziękujemy.

Informacja i zdjęcia nadesłane przez Urząd Gminy Tymbark 

„Skrzydlate Słowa” – Konkurs literacko-plastyczny w Podłopieniu

W czwartek, ostatniego dnia lutego, w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podlepieniu, odbyła się uroczysta gala III edycji Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego „Skrzydlate Słowa”, pod honorowym patronatem Wójta Gminy dr Pawła Ptaszka. Inspiracją tegorocznej edycji stały się słowa Ryszarda Kapścińskiego „…znaleźć słowa skrzydła, które by pozwoliły bodaj na milimetr unieść się…”

Podczas uroczystej gali nagrodzono uczestników i laureatów konkursu. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczał dr Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark. W podsumowującym konkurs wystąpieniu Wójt Gminy mówił, iż należy pamiętać, że jakkolwiek środki wydawane na oświatę i młodzież z punktu widzenia księgowego są kosztem, to jednak w perspektywie rozwoju gminy, jej przyszłości i innowacyjności –są to najlepiej i najefektywniej wydawane środki. Nie jest to zatem koszt, ale właśnie inwestycja.

W trzeciej edycji konkursu wzięło udział 53 uczniów oraz dwóch seniorów z terenu Gminy Tymbark. Łącznie uczestnicy wykonali trzydzieści trzy prace plastyczne; w tym dwanaście kartek pocztowych i dwadzieścia jeden projektów znaczków oraz dwadzieścia dwie prace literackie. Laureatów w poszczególnych kategoriach oceniało jury: Lucyna Woźniak, Anna Smaga– Trojanowska, Roland Mielnicki i Robert Kowalski.

Kategoria I: Uczniowie klas I-II

  • konkurs plastyczny:

I miejsce: Aleksandra Bulanda, SP Tymbark

II miejsce: Milena Jamka, NSP Piekiełko

III miejsce: Aleksandra Gąsior, SP Zawadka

Wyróżnienie: Antonina Ślezak, SP Tymbark

Kategoria II: Uczniowie klas IV-VI

  • konkurs plastyczny:

I miejsce: Konrad Koczwara, SP Podłopień

II miejsce: Małgorzata Nowak, SP Zawadka

III miejsce: Karolina Baran, SP Tymbark

Wyróżnienie: Beata Sikoń, NSP Piekiełko

  • konkurs literacki

I miejsce: Artur Baran, SP Podłopień

II miejsce: Laura Orzeł, SP Tymbark

III miejsce: Aleksandra Garbacz, SP Tymbark

Wyróżnienie: Wiktoria Drożdż, NSP Piekiełko

Kategoria III: Uczniowie klas VII-VIII

  • konkurs plastyczny:

I miejsce: Katarzyna Pach, SP Tymbark

II miejsce: Zuzanna Piwowarczyk, SP Tymbark

III miejsce: Laura Suder, SP Podłopień

Wyróżnienie: Agnieszka Jurek, NSP Piekiełko

  • konkurs literacki

I miejsce: Laura Suder, SP Podłopień

II miejsce: Jagoda Wątor, SP Tymbark

III miejsce: Anastasiia Tkachenko, SP Podłopień

Wyróżnienie: Blanka Stach, NSP Piekiełko

Kategoria IV: Seniorzy

  • konkurs literacki

I miejsce ex aequo otrzymują: Łucja Kulpa i Władysława Potoczna

W bieżącym roku, po raz pierwszy, organizatorzy konkursu postanowili uhonorować osoby, które okazują podłopieńskiej szkole wielkie serce. Jak wspomniała Pani Dyrektor Beata Sułkowska: „chcemy nazwać ich Skrzydlatymi Dobrodziejami Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.” W tym roku zostali nimi uhonorowani: Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek oraz Sołtys Wsi Podłopień Stanisław Puchała.

W imieniu organizatorzy konkursu serdecznie dziękujemy sponsorom i partnerom wydarzenia: Wójtowi Gminy Tymbark Panu dr Pawłowi Ptaszkowi, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tymbarku na czele z Panią Anną Gawron, Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku oraz Radzie Rodziców działającej w naszej szkole.

Wszystkim uczestnikom: Dzieciom, Młodzieży i Seniorom z terenu Gminy Tymbark gratulujemy i dziękujemy za przypomnienie Słów – Skrzydeł niosących radość i nadzieję. Słowa podziękowań kierujemy również do Nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku, Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz Szkoły Podstawowej w Zawadce za inspirowanie uczniów, za nieocenioną pomoc oraz owocną współpracę. Dziękujemy i życzymy skrzydlatych sukcesów w dalszych działaniach.

Informacja i zdjęcia nadesłane przez Urząd Gminy Tymbark