Czy naruszono dobra osobiste?

15 stycznia br. odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie Pana Lecha Nowaka oraz Pana Krzysztofa Smagi  przeciwko siedmiu radnym Rady Gminy Tymbark kadencji 2010 – 2014 w sprawie o naruszenie dóbr osobistych. Pan Lech Nowak oraz Pan Krzysztof Smaga złożyli swoje pozwy  we wrześniu ubiegłego roku, w związku z artykułem, jaki ukazał się na portalu www.tymbark.in pod tytułem “Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark”.   Podczas rozprawy nie doszło do rozstrzygnięcia ani do zawarcia ugody, w związku z tym następna  odbędzie się w kwietniu 2015 r.

Irena Wilczek-Sowa