Dowódca tymbarskiego Strzelca wziął udział w spotkaniu w Belwederze

Dowódca tymbarskiego Strzelca st. insp. ZS Robert Nowak uczestniczył w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP –   na zaproszenie Pana Profesora Przemysława Żurawskiego vel  Gajewskiego – Przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa  i Obronności.

Tematem posiedzenia było „Współdziałanie służb mundurowych z organizacjami proobronnymi„

    Spotkanie z przedstawicielami organizacji proobronnych działających w kraju, Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Prezydenta RP, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz członków Rady  miało miejsce w Belwederze. Na spotkaniu omówiono szerokie ramy współpracy organizacji proobronnych z MON oraz przedłożono szereg rekomendacji mających na celu usprawnienie funkcjonowania i dalszego rozwoju stowarzyszeń działających w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Informacja: UG Tymbark

źródło zajęć: https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/posiedzenie-rady-do-spraw-bezpieczenstwa-i-obronnosci