Dzień Samorządu

Wczoraj na zaproszenie władz Małopolski wziąłem udział w Małopolskim Dniu Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu. Miejsce to jest symboliczne. Idea samorządu jest ściśle związana z zasadą pomocniczości płynącą z katolickiej nauki społecznej. Samorząd to nie tylko administracja, procedury i infrastruktura komunalna. To rzeczy ważne, ale nie najważniejsze. Podstawą samorządu jest wspólnota mieszkańców, która bierze odpowiedzialność za lokalne sprawy publiczne w swoje ręce. Nie ma samorządu bez decentralizacji władzy publicznej, bez autonomii politycznej i gospodarczej wspólnot lokalnych. W tym miejscu chciałbym złożyć wyrazy uznania dla wszystkich, którzy budowali samorząd tymbarski na przestrzeni 22 lat jego funkcjonowania.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark