Lipiec 2000 rok, kopia obrazu Jasngórskiej Pani w Tymbarku

Od 15 IV 2000 do  13 X 2001 na terenie diecezji tarnowskiej trwała peregrynacja kopi obrazu Pani Jasnogórskiej (II etap peregrynacji w Polsce rozpoczęty 1985 roku w Drohiczynie. Kopia obrazu nadal nawiedza polskie parafie, z przerwami w okresie pandemii, obecnie jest w diecezji poznańskiej,  był też we wrześniu 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie podczas  uroczystości beatyfikacyjnych kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej).

Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej tymbarską parafię nawiedziła 15-16 lipca 2000 r.

Poniżej zdjęcia Pana Antoniego Łomzika publikowane w Głosie Tymbarku 43 z 2000 roku.

obraz na ołtarzu polowym, który został postawiony na płycie tymbarskiego Rynku