Odbiór techniczny lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP w Tymbarku

W poniedziałek 29 sierpnia nastąpił odbiór techniczny lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku, zakupionego przez Urząd Gminy.

Zakup był możliwy dzięki środkom pozyskanym z rządowego konkursu “Rosnąca odporność”, dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dzięki środkom Samorządu Gminy Tymbark oraz dzięki środkom własnym jednostki OSP Tymbark.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark