Organizacja ruchu: Kowalówka – Zagonie

W związku z rosnącym ruchem na drodze gminnej ,,Kowalówka” w Podłopieniu, która łączy drogę krajową z drogą powiatową, w zeszłym roku przebudowano tę drogę wytyczając pas ruchu oraz pas dla pieszych. Kolejnym etapem modernizacji drogi ,,Kowalówka” jest wprowadzanie na skrzyżowaniu z drogą ,,Zagonie” nowej organizacji ruchu: strefowego ograniczenia prędkości oraz radaru mierzącego prędkość przed wjazdem na skrzyżowanie.

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark