Parafia Podłopień – program uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

Z ogłoszeń parafialnych Parafii Podłopień: 

“W piątek 24 czerwca wypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

    • Tego dnia Polacy poświęcają się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi oraz uznają Chrystusa Królem swego serca.
    • Jest to również, z woli świętego Jana Pawła II, Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego.
    • Tego dnia, w piątek, 24 czerwca, w naszej parafii po Mszy Św. o 18:00, rozpocznie się adoracja przed najświętszym Sakramentem, kiedy to w duchu pokuty, uniżenia i wynagrodzenia za grzechy będziemy prosić Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej o Jego miłosierdzie nad nami i łaski potrzebne dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny oraz o powołania kapłańskie i zakonne.
    • Adoracja w całkowitej ciszy będzie trwać do godziny 21:00. Wtedy odśpiewamy wspólnie Apel oraz za pośrednictwem trzech aktów, poświęcimy się Dwóm Sercom: Jezusa i Maryi i oddamy nasze serca pod całkowite panowanie Chrystusa Króla, a także odmówimy modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne.
    • Zachęcamy, aby do modlitwy przebłagalnej dołączyły całe rodziny. Chcemy przepraszać Serce Jezusa za wyrządzone mu przez nas krzywdy, a uznając przed Bogiem swą grzeszność, otworzyć się na Jego łaskę. Jeśli ktoś ma w sercu głęboką potrzebę, by modlić się z bliskimi, niech powierzy to pragnienie Maryi i spróbuje dołączyć do modlitwy.”

Zaproszenie ks. proboszcza Wisława Orwata, jakie skieorwał podczas czwartkowej Mszy swiętej