Prawdopodobnie pierwsza uroczystość Bożego Ciała w Tymbarku na wojnie

Fotografia przedstawia uroczystość Bożego Ciała, procesję, na tymbarskim Rynku – lata  40/50-te ubiegłego wieku. Prawdopodobnie była to pierwsza precesja od wybuchu wojny.

Fotografia ta jest też świadectwem zwyczaju, że panie do kościoła, w tym tak uroczystym dniu, ubierały białe bluzki. Zwyczaj ten, w pewnym stopniu, utrzymywał się do przełomu wieków. Głównie pamiętały o tym panie starszego pokolenia.

IWS