Projekt – wizualizacje – rewitalizacji tymbarskiego Rynku

Gmina Tymbark planuje wykonanie rewitalizacji rynku w Tymbarku. Obecnie trwają prace koncepcyjno-projektowe, związane z uszczegółowieniem zakresu inwestycji.

W ramach rewitalizacji planuje się wykonanie remontu budynku szalet oraz modernizację wiaty przystankowej, zastąpienie obecnej fontanny, nowoczesną fontanną tryskaczową (beznieckową), wykonanie dodatkowych zieleńców na płycie rynku wraz z pielęgnacją (uporządkowaniem) istniejącej zieleni, przebudowę oświetlenia oraz przebudowę i wyznaczenie miejsc parkingowych przy płycie rynku.

Informujemy, że płyta rynku nie będzie wymieniana, natomiast planowane jest czyszczenie płyty oraz  murów okalającymi rynek. Projekt architektoniczny, z uwagi na historyczny charakter, będzie podlegał uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark