Przywitanie księdza prymicjanta Marcina Natonka

Dzisiaj,28 maja 2022 r., w tarnowskiej katedrze 17 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

Nowo wyświęceni kapłani z biskupem tarnowskim Andrzejem Jeżem i proboszczami parafii, z których neoprezbiterzy pochodzą.  BEATA MALEC-SUWARA /FOTO GOŚĆ

Jednym  z nich był ks.Marcin Natonek, z Parafii Tymbark.

Ksiądz prymicjant wjechał do Tymbarku w strugach ulewnego deszczu. Deszcz rozpoczął się tuż przed Jego przybyciem, a zakończył się już w czasie przejazdu do tymbarskiego kościoła, kiedy to zaświeciło piękne słońce.

Księdza prymicjanta Marcina przywitali przy Szkole Podstawowej w Tymbarku mieszkańcy gminy, w imieniu których słowa przywitania skierował Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, rodzina,  sąsiedzi, przyjaciele.

Następnie bryczką, w eskorcie konnej, jak też pojazdów OSP, ks.Marcin wraz z najbliższą rodziną udał się do tymbarskiego kościoła.

IWS

  1. przygotowania

przejazd:

IWS

zdjęcia: BW