Sesja Rady Gminy w Tymbarku (30.12.2014 r.)

30 grudnia ubiegłego roku odbyła się IV Sesja Rady Gminy Tymbark.  Sesja ta w przeważającej części miała charakter świąteczno-noworoczny.

W nastrój ten wprowadziły wszystkich dzieci  z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku, które na rozpoczęcie przestawiły urzekający program artystyczny . Zaśpiewały one kolędy,pastorałki, recytowały wiersze  oraz zatańczyły taniec góralski , na zakończenie złożyły  życzenia noworoczne.

Na sesję zostali zaproszeni: władze samorządowe powiatu, ksiądz proboszcz oraz ksiądz prałat, dyrektorzy placówek oświatowych ,  prezesi stowarzyszeń , organizacji działających na terenie Gminy Tymbark, sołtysi. Z zaproszonych gości głos zabrał Pan Czesław Kawalec, który z ramienia Rady Powiatu Limanowskiego zadeklarował wolę współpracy między samorządami, złożył też życzenia noworoczne. Następnie Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku poinformowała , że od 01 stycznia 2015 r. szkoła, którą kieruje została decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przekształconą w szkołę publiczną. To oznacza, ze budżet państwa podjął się pełnego finansowania działalności szkoły, nauka w szkole będzie bezpłatna. Pani Dyrektor zadeklarowała wolę współpracy z samorządem , ze wszystkimi placówkami oświatowymi. Na zakończenie złożyła życzenia. Jako ostatnia z zaproszonych gości głos zabrała Pani Dyrektor Zespołu Szkół im.KEN w Tymbarku Pani Jolanta Dunikowska-Wszołek. Przedstawiła ona rolę szkoły, o której głównie stanowią jej absolwenci, m.in. pracujący i działający na rzecz tymbarskiej społeczności. Swoje wystąpienie Pani Dyrektor zakończyła życzeniami.

Następnie odbyła się formalna część sesji. Z porządku obrad usunięto punkt “zmiany w budżecie”, gdyż zmiany te dokonano na sesji nadzwyczajnej (22.12.2014 r.)

W punkcie “wolne wnioski” głos zabrał Wójt Gminy Paweł Ptaszek, który złożył wszystkim życzenia noworoczne. Po tym wstąpieniu Pani Przewodnicząca zakończyła obrady.

Następnie odbyła się uroczystość indywidualnego składania życzeń, łamania się opłatkiem.

Irena Wilczek-Sowa