Śluby wieczyste siostry Moniki

Z ogłoszeń Parafii Tymbark:

“W piątek (26 sierpnia br.) nasza rodaczka – s. Monika Kaptur, ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, w Kościele pw. św. Anny w Piasecznie złoży  Śluby Wieczyste. Obejmijmy swoimi modlitwami osobę s. Moniki” .

Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi Dobremu Pasterzowi szukającemu grzeszników.

Zgodnie z wolą Założyciela zadaniem Zgromadzenia jest poświęcenie się w duchu św. Franciszka z Asyżu pracy apostolskiej w celu pozyskania dla Boga osób żyjących niezgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej, szczególnie dziewcząt.

Siostry realizują charyzmat w różnych obszarach pracy apostolskiej, prowadząc placówki szkolno-opiekuńczo-wychowawcze (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie), opiekuńczo-wychowawcze (w Białymstoku, Lublinie, Szaflarach, Dursztynie i Knyszynie), przedszkola (w GdańskuSzaflarach i Piasecznie).

Intencją Założyciela Zgromadzenia było roztoczenie szczególnej opieki nad dziewczętami, a zwłaszcza tymi, które uwikłały się w nałogi i grzechy przeciw VI i IX Przykazaniu Bożemu. Praca Sióstr Pasterzanek nie może ograniczać się tylko do tych osób, ale musi obejmować również profilaktykę podjętą już we wczesnych latach rozwoju człowieka. Pasterzanki współpracują z rodzinami, wspierają je w wychowaniu współczesnego młodego człowieka zapobiegając w ten sposób powstawaniu zjawisk patologicznych.

Wspólnota Zakonna należy do wielkiej Rodziny Zakonów św. Franciszka z Asyżu. 

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

 • Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
 • Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
 •  gdzie krzywda – przebaczenie,
 •   gdzie zwątpienie – wiarę,
 •   gdzie rozpacz – nadzieję,
 •   gdzie mrok – światło,
 •   tam gdzie smutek – radość.
 •   Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy,
 •   ile pociechę dawał;
 •   nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał
 •   nie tyle był kochany, ile kochał.
 •   Albowiem dając – otrzymujemy,
 •   przebaczając – zyskujemy przebaczenie,
 •   a umierając – rodzimy się do życia wiecznego. Amen.

FORMACJA:

Życie w zakonie rozpoczyna postulat. To czas obserwowania, jak życie sióstr wygląda na co dzień. O której wstają, ile się modlą, jakie mają zwyczaje?
W postulacie kandydatka uczestniczy w modlitwie i pracy sióstr oraz  z pomocą kierownika duchowego stara się rozeznać swoje powołanie.

Jeśli pragnie iść drogą życia zakonnego, po postulacie rozpoczyna dwuletni nowicjat.
Składa się on  z  intensywnej modlitwy, nauki i przygotowań do złożenia pierwszych ślubów.
Porównując go  do relacji oblubieńczej, jest to czas narzeczeństwa.
Nowicjat kończy się w chwili złożenia ślubów czasowych, które obowiązują jeden rok.

Kolejny etap, to juniorat, czyli okres, gdy siostra co roku ponawia śluby czasowe.
W tym okresie życia, oprócz modlitwy siostry poświęcają się pracy, nauce i życiu wspólnemu.
Budują się więzi przyjaźni, rozwijają się zainteresowania, odkrywane są osobiste talenty.
Juniorat trwa zazwyczaj 5 lat. 
Tyle czasu potrzeba, aby w sposób dojrzały i odpowiedzialny powiedzieć Bogu TAK – na zawsze, czyli złożyć śluby wieczyste.
Zewnętrznym znakiem tych zaślubin jest noszona przez siostrę obrączka (jest to  Zgromadzenie bezhabitowe).
Po złożenia ślubów wieczystych, życie zakonne nadal jest pełne wyzwań i niespodzianek, a przede wszystkim pozostaje drogą do świętości, którą można osiągnąć stale się nawracając.

Źródło informacji: strona Zgromadzenia 

Poniżej pochodząca z  mojego archiwum rodzinnego pamiątka ślubów wieczystych sprzed blisko 70 laty (nie związana z rodziną s.Moniki). Na awersie  obrazka kopia obrazu malarza Piotra Stachiewicza: Legenda o Matce Bożej “Po Cierniowej Drodze”.

obraz “Po Cierniowej Drodze”