Sportowy Turniej Miast i Gmin 2022 na strzelnicy sportowej

W ramach Sportowego Turnieju  Miast i Gmin 2022 do którego przystąpiła Gmina Tymbark odbył się „Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa LOK dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych” z okazji 83 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i Dnia Sibiraka.
Turniej ten odbył się na sportowej, otwartej strzelnicy w Limanowej . Współorganizatorem turnieju był Urząd Gminy Tymbark oraz Szkoła Podstawowa w Tymbarku. Wzięło w nim udział ponad 65 osób.
Turniej został rozegrany w czterech kategoriach , w których wyłoniono najlepszych strzelców z  broni śrutowej / dla kl. IV-VI szkoły podstawowej / oraz  broni kulowej dla pozostałych uczestników.

I kategoria – kl. IV-VI szkoła podstawowa :

 1. Anna Bubula , Piotr Kiełbasa
 2. Oliwia Trojanowska, Jakub kulig
 3. Laura wilczyńska, Antoni Krzyściak

II kategoria – klasy VII-VIII szkoła podstawowa :

 1. Kinga Wawrzyniak, Sebastian Papież
 2. Emilia Krzyściak, Wojciech Czyrnek
 3. Edyta Majda, Artur Kaim

III kategoria –  szkoły średnie :

 1. Kinga Zajda, Strzelec Tymbark, Karol Kapturkiewicz
 2. Oliwia Kokot, Mateusz Matląg
 3. Beata Hanusiak, Strzelec Tymbark, Patryk Przeciszowski, Strzelec Tymbark.

Kategoria OPEN :

 1. Anna Kasperska, Wojciech Łazarczyk
 2. Maria Gawron, Paweł Krzyściak,
 3. Daria Kokot, Adam Wilczyński

Nagrodzeni otrzymali puchary, medale oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczali: prezes LOK Limanowa  Leszek Lach, komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu płk. Henryk Kiełbasa oraz dowódca tymbarskiego Strzelca st. insp. ZS Robert Nowak. Sponsorami turnieju był LOK Limanowa ora Urząd Gminy w Tymbarku.

Nad bezpiecznym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie i instruktorzy LOK Limanowa : Maria Gawron, Barbara Janczy, Leszek Lach, Bogdan Kita, Mirosław Kowalik oraz Robert Nowak.
Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani grillowaną kiełbaską ,ciepłymi napojami oraz słodyczami dzięki pomocy / sponsoringowi/  wspaniałych rodziców z Sołectwa Zamieście : P. Kasperskich, P.Wilczyńskich oraz P. Kapturkiewiczów.

Wszystkim serdecznie dziękujemy .

Koordynatorzy STMiG : Barbara Janczy , Robert Nowak