Święto Św. Józefa Rzemieślnika – Suma odpustowa w Kaplicy w Piekiełku

Świętego Józefa, męża Maryji,  szczególnie czcimy w Kościele katolickim  dwukrotnie w ciągu roku tj.: 19 marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, i 1 maja  – jako patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII ustanowił ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy. W ten sposób  Kościół akcentuje szczególną rolę pracy,  a także jest to okazja do złożenia hołdu tym wartościom, które pozwalają wykonywać pracę na zasadach pokoju społecznego, bez niezgody i nienawiści.

1 maja dla wiernych modlących się w Kaplicy w Piekiełku pw.św.Józefa Rzemieślnika  to szczególny dzień, gdyż w tym dniu obchodzone są uroczystości odpustowe. 

Dzisiaj uroczystą Eucharystię  o godz.11 celebrował i kazanie wygłosił ks.Arkadiusz Kabaj, wikariusz z Dobrej. Obecny był też ks.proboszcz Parafii Tymbark, ks.dr Jan Banach, który wygłosił wprowadzenie do Mszy św. oraz po jej zakończeniu podziękował tym, dzięki którym uroczystość miała szczególny wyraz. Druhowie z OSP Piekiełko uczestniczyli w nabożeństwie wraz z pocztem sztandarowym, na czele z Naczelnikiem OSP Piekiełko druhem Andrzejem Czernkiem.

Nad całością czuwał ks.Sylwester Taraszka, który ma pod opieką wiernych wsi Piekiełko oraz kaplicę w Piekiełku. Oprawę muzyczną zapewnił młodzieżowy Zespół św.Józefa w Piekiełku pod muzycznym kierownictwem Pani Lucyny Woźniak oraz Pani  Barbara Opach – organistka w kaplicy w Piekiełku. 

IWS

galeria zdjęć wkrótce

IWS