Szkolenie z musztry

21 września 2022  roku funkcjonariusze  Wydziału  Odwodowego /Reprezentacyjnego/ Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu musztry wśród młodzieży  tymbarskiego Strzelca, będących uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Od kilkudziesięciu lat wojskowa – Strzelecka musztra, regulaminowe wypełnianie zapisanych w niej komend towarzyszy tymbarskim strzelcom i uczniom klas mundurowych na zbiórkach, obozach, wycieczkach turystycznych, podczas pełnienia służby i uroczystościach patriotyczno – religijnych.

W trakcie szkolenia widoczne jest zaangażowanie młodzieży i profesjonalne podejście pograniczników do prowadzonych zajęć wśród członków organizacji proobronnej.

Realizacja szkoleń w tymbarskim Strzelcu jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu  ze Strażą Graniczną w Nowym Sączu i osobistemu zaangażowaniu Komendanta KaOSG gen. bryg. SG Stanisława Laciugi  oraz naczelnika Wydziału Odwodowego / Reprezentacyjnego / KaOSG ppłk SG Krzysztofa Janusa.

Za pomoc w realizacji zadań szkoleniowych w Jednostce Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku, kadrze kierowniczej KaOSG oraz funkcjonariuszom – instruktorom młodzież w  zielonych mundurach, składa serdeczne podziękowania.

Robert Nowak